Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Partneri:

Univerza v Ljubljani, Sveučilište u Rijeci

Financijer projekta:

EU program Erasmus + (KA 2)

Trajanje projekta:

1. veljače 2019. – 31. kolovoza 2021.

Opis projekta:

Postavljanjem temelja za profesionalizaciju rada s mladima i obrazovanja stručnjaka za rad s mladima, projektom će se osnažiti kapaciteti radnika s mladima (youth workera) i dugoročno će se doprinijeti kvaliteti rada s mladima u zemljama obuhvaćenim projektom (Hrvatska i Slovenija). Dosadašnja istraživanja i preporuke politika za rad s mladima, kako na nacionalnoj, tako i na razini EU-a, ukazali su na potrebu za kvalitetnim obrazovanjem ove vrste stručnjaka kao ključnim preduvjetom ostvarivanja kvalitete u radu s mladima. Projektne aktivnosti uključuju ispitivanje potreba u obrazovanju i osposobljavanju radnika s mladima u Hrvatskoj i Sloveniji. Navedeno će se postići mapiranjem postojećih mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad s mladima, prepoznavanjem i analizom postojećih aktivnosti i programa osposobljavanja u obje partnerske zemlje, mapiranjem i analizom postojećih studijskih programa namijenjenih osposobljavanju stručnjaka za rad s mladima u Europi, s ciljem prepoznavanja suvremenih trendova u obrazovanju i osposobljavanju za rad s mladima te identificiranja obrazovnih smjerova za stručnjake za rad s mladima u Europi, te provedbom terenskog istraživanja o potrebama u obrazovanju i osposobljavanju radnika s mladima u Hrvatskoj i Sloveniji, u kojem će kao ispitanici sudjelovati stručnjaci za rad s mladima, njihovi poslodavci te mladi i donositelji odluka. Terensko istraživanje obuhvaća kombinirane kvantitativne i kvalitativne metode (on-line upitnike, fokus grupe i intervje). Ciljevi projekta uključuju razvijanje prijedloga standarda kvalifikacija i zanimanja stručnjaka za rad s mladima, razvijanje kurikuluma programa cjeloživotnoga obrazovanja za stručnjake za rad s mladima i razvijanje kurikuluma visokoobrazovnog programa za stručnjake za rad s mladima.

Voditelji:

Nikola Baketa

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ

Istraživački tim:

Bojana Ćulum

Sveučilište u Rijeci

Tomaž Deželan

Univerza v Ljubljani

Marita Grubišić-Čabo

IDIZ

Administrativni tim IDIZ-a:

Lucija Lukac

IDIZ

Anamarija Sočo

IDIZ