Scientometrijska analiza HRZZ projekata

Akronim:

SAHRZZ

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Partneri:

Ekonomski institut Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Hrvatska zaklada za znanost

Financijer:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – programska sredstva

Trajanje projekta:

studeni 2019. – prosinac 2020.

Opis projekta:

Od 2013. godine Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) počela je financirati koncept istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata, koji su u usporedbi s do tada financiranim znanstvenim projektima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, značajno kompetitivniji. Budući da su financirani projekti pored domaće recenzije prošli i međunarodnu recenziju, što pretpostavlja da su predložena istraživanja zadovoljila određene međunarodne kriterije, ponukani smo istražiti međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost objavljenih rezultata tih projekata kao i oblike znanstvene komunikacije (unutar projektnog tima, institucije, zemlje i na međunarodnoj razini). Svrha ovog istraživanja je osim teorijskog aspekta upoznavanja znanstvenog komuniciranja i razvoja znanosti financirane u Hrvatskoj (produkcija, vrste publikacija, status časopisa, citiranost, citatne analize, suradnja kao i ekonomski aspekti odnosa uloženih sredstava i rezultata) na uzorku „elitnih istraživanja i projekata“ ponuditi relevantne elemente znanstvenoj politici s naglaskom na pouzdanije sustave vrednovanja znanstvenog rada.
Korpus za istraživanje činit će istraživački i uspostavni istraživački projekti financirani od 2013. godine a završeni u 2019. godini (N=427). Za potrebe istraživanja kreirat će se relacijska baza podataka koja će uz relevantne podatke o projektima uključivati bibliografske i bibliometrijske podatke preuzete iz bibliografskih i citatnih baza Scopus i WoS, čija će kontinuacija biti redovita.

Voditeljica:

Maja Jokić

IDIZ

Suradnici/ce:

Andrea Mervar

Ekonomski institut Zagreb

Nikolaj Lazić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Ines Skelac

Hrvatska zaklada za znanost