EWAchange

Puni naziv projekta:

Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj

Akronim:

EWAchange

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer projekta:

Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta:

23. 08. 2021. – 22. 02. 2023.

Opis projekta:

Pandemija COVID-19 značajno je promijenila obrazovne procese u Republici Hrvatskoj od svoga početka u 2020. godini. Nastavak neizvjesnosti o učincima pandemije na obrazovanje očekuje se i u 2021. godini. U navedenom razdoblju uvedene su različite obrazovne mjere za organizaciju obrazovnog procesa na različitim razinama obrazovanja. Organizacijske promjene koje je izazvala pandemija djelovale su na ključne aspekte obrazovnog procesa, prije svega na postavljanje obrazovnih prioriteta, izvedbu kurikuluma, pristupe vrednovanju i ocjenjivanju, okružje učenja i podršku učenicima. Promjene u tim procesima potencijalno su imale (i vjerojatno će imati i u budućnosti) izrazite posljedice na živote učenika različite dobi. Korištenjem sekvencijalnog, longitudinalnog dizajna istraživanja miješanog modela koje sadrži veliku kvantitativnu i opsežnu kvalitativnu istraživačku dionicu, predloženi projekt predstavlja sveobuhvatno znanstveno ispitivanje značajnih promjena u hrvatskom obrazovanju nastalih kao posljedica pandemije te nastoji utvrditi obrazovne i psihosocijalne učinke tih promjena na učenike, s posebnim naglaskom na promjene njihovih obrazovnih iskustava, dobrobiti i obrazovnih aspiracija. Poseban naglasak u projektu stavljen je na ispitivanje toga kako promjene u organizaciji obrazovnog procesa uzrokovane pandemijom djeluju na tri ranjive skupine: učenike s teškoćama u razvoju i teškoćama učenja, učenike iz nepovoljnog socioekonomskog okružja te darovite učenike. Rezultati istraživanja bit će relevantni ne samo kao retrospektivni osvrt na jedinstvene društvene i obrazovne događaje, već i prospektivno kao izvod uvida i preporuka za budućnost. Rezultati projekta omogućit će osmišljavanje i uvođenje mjera obrazovne politike na sustavnoj razini koje mogu ublažiti nastale poremećaje obrazovnih procesa te osnažiti učenike, odgojno-obrazovne radnike i roditelje za uspješno ovladavanje kriznim situacijama u budućnosti.

Web stranice:

https://www.idi.hr/ewachange

Voditelj:

Boris Jokić

IDIZ

Istraživački tim:

Zrinka Ristić Dedić

IDIZ

Daniela Cvitković

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Margareta Gregurović

Institut za migracije i narodnosti

Jasmina Ivšac Pavliša

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mojca Juriševič

Odsjek za pedagogiju, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Vesna Kovač

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gordana Kuterovac Jagodić

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb

Ajana Löw

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iris Marušić

IDIZ

Teo Matković

IDIZ

Ivana Miočić

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Anja Podlesek

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Josip Šabić

IDIZ

Jana Šimon

IDIZ

Tena Velki

Odsjek za društvene znanosti, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku