Prednosti i nedostaci specifičnog razvoja turizma na većim jadranskim otocima: primjer grada Hvara na otoku Hvaru

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje znanosti i prostora

Financijer:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Trajanje projekta:

srpanj 2020. – srpanj 2021.

Opis projekta:

Transformacija otočkog prostora, posebice jadranskih otoka tema su mnogih istraživanja posljednih godina. Osim globalizacijskih i modernizacijskih utjecaja, važno je spomenuti one do kojih je na otocima došlo kao posljedica turizma. U ovom će se istraživanju, kao u svojevrsnom nastavku dosadašnjih istraživanja na otoku Braču, napraviti studija slučaja grada Hvara na otoku Hvaru, gdje je većinom prisutan masovni tip turizma koji se već pokazao infrastrukturno problematičnim u mnogim mjestima na otocima (Theng, Qiong i Tatar, 2015.). No, u slučaju Hvara javlja se i problem stihijskog razvoja turizma, tj. neplaniranog turizma koji za svoju posljedicu ima i pretjeranu iskorištenost otočkih resursa čime naginje gubitku smjera svoga razvoja. Metodom polustrukturiranih intervjua stalnih i privremenih (sezonskih) stanovnika mjesta ispitat će se na koji način ispitanici vide trenutno stanje turizma, koji je tip turizma (ili tipovi) najprisutniji, njegove pozitivne i negativne strane, te glavne kapacitete i pokretače razvoja kao i potencijalni daljnji razvoj turizma u gradu Hvaru. Istraživanje će uzeti u obzir četiri tipa dimenzija održivosti: ekonomsku, ekološku, socijalnu i kulturnu, kao i njihovu interakciju (Throsby, 2008; O’Toole, Wallis and Mitchell, 2006; Spangenberg, 2004.). Ova metoda nam također omogućuje komparaciju s prethodnim istraživanjima na otoku Braču, kao i s budućim istraživanjima na ostalim otocima.

Voditeljica projekta:

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ

Suradnica na projektu:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ