Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj

Nositelji:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Financijeri:

Ministarstvo socijalne politike i mladih i MZOS

Trajanje:

srpanj 2015. – travanj 2017.

Sažetak:

Osnovni cilj istraživanja “Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj” bio je ustanoviti i analizirati osnovne značajke društvenog položaja te potrebe, probleme i potencijale mladih u suvremenoj Hrvatskoj. Pritom je naglasak stavljen na ispitivanje stavova i obrazaca ponašanja u području obiteljskih odnosa i resursa, obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne zaštite i uključivanja, političke participacije i volonterstva, mobilnosti i kulture mladih. Znanstvenoistraživački projekt je empirijske naravi i terenskim istraživanjem, provedenim sredinom 2013. godine je obuhvaćen uzorak od 2000 mladih iz cijele Hrvatske. Projekt obuhvaća i komparativnu analizu podataka prikupljenih u sličnim istraživanjima mladih Hrvatske provedenih u tranzicijskom razdoblju.

Istraživački izvještaj Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj:
http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/mladi/potrebe_problemi_i_potencijali_mladih_u_hrvatskoj_istrazivacki_izvjestaj

Suvoditeljice:

Vlasta Ilišin

IDIZ

Vedrana Spajić Vrkaš

Filozofski fakultet u Zagrebu

Suradnici na projektu:

Dejana Bouillet

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Anja Gvozdanović

IDIZ

Dunja Potočnik

IDIZ

Marko Kovačić

IDIZ