Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)

Akronim:

SOCRES

Nositelj projekta:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer projekta:

Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta:

srpanj 2020. – siječanj 2022.

Opis projekta:

Projekt SOCRES vođen je pitanjem što je to što jača kapacitete pojedinaca, skupina, zajednica i organizacija, ili društva općenito, da mogu pozitivno odgovoriti na prijetnje i negativne učinke katastrofa poput COVID-19 pandemije. Teorijski temelji projekta su rasprave o pojmu društvena otpornost koji se odnosi na kapacitete ljudskih zajednica da izdrže izvanjski uzrokovane šokove koji potresaju njihovu društvenu infrastrukturu te da se od njih uspješno oporave (Adger, 2000). Projekt istražuje tri široko postavljene determinante društvene otpornosti: (1) društvene odnose i mreže, (2) znanje, narative i medijske okvire, i (3) društveni metabolizam i institucijske kapacitete. Budući da je društvena otpornost multidimenzionalni pojam, njegova razrada zahtijeva interdisciplinarni pristup kao i prikupljanje različitih vrsta empirijskih podataka i analiza. Iako je projekt u svojim temeljima sociološki, oslanjat će se i na teorijske i empirijske uvide iz političke ekonomije i političke ekologije. Koristit će se i različite metode za prikupljanje primarnih podataka kao što su intervjui, opažanja i upitnici te provoditi analiza sekundarnih podataka. Sudionici projektnih istraživanja bit će predstavnici šire javnosti, ali i stručnjaci, političari i aktivisti. Krovni ishod ovog projekta jest bolje razumijevanje sposobnosti prilagodbe, ali i pozitivne transformacije hrvatskog društva uslijed posljedica katastrofa kao što je COVID-19 pandemija. No, rezultirat će i boljim razumijevanjem društveno-kulturnih i institucionalnih preduvjeta za prilagodbu razvojnim ograničenjima koja su specifična za 21. stoljeće. Projekt će biti od interesa donositeljima politika, kao i organizacijama civilnog društva, posebice u pogledu specifičnih mjera koje se mogu poduzeti vezano za jačanje društvenog kapitala, kriznu komunikaciju ili pak adresiranje širih okolišnih i ekonomskih izazova, a koje doprinose jačanju otpornosti hrvatskog društva.

Web stranice projekta:

www.idi.hr/socres

Voditelj:

Branko Ančić

IDIZ

Istraživački tim:

Marija Brajdić Vuković

IDIZ

Teo Matković

IDIZ

Lana Peternel

IDIZ

Adrijana Šuljok

IDIZ

Karin Doolan

Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

Mladen Domazet

Institut za političku ekologiju

Danijela Dolenec

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

Valerija Barada

Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

Dražen Cepić

Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

Željka Tonković

Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

Krešimir Krolo

Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

Drago Župarić-Iljić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Jasminka Lažnjak

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Dragan Bagić

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Petra Rodik

Neovisna istraživačica

Paško Bilić

Institut za razvoj i međunarodne odnose

Jaka Primorac

Institut za razvoj i međunarodne odnose

Jelena Puđak

Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”

Srđan Golubović

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marija Švajda

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marko Brkić

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Jan Šnajder

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Ivo Furman

Istanbul Bilgi University, Faculty of Media and Communication Systems

Savas Yildirim

Istanbul Bilgi University, Faculty of Engineering and Natural Sciences

Giacomo D’Alisa

University of Coimbra