Modernizacijski stres, mladi i migracije

Sažetak:

Cilj ovog projekta jest prikupiti i upotrijebiti raznorodne empirijske podatke za razvoj i primjenu novog teoretsko-metodološkog koncepta istraživanja suodnosa suvremenih kulturnih promjena, stresa te migracija kod mladih pod nazivom model kompetencije u modernosti. Model kompetencije u modernosti pretpostavlja znanje, prihvaćanje i integraciju različitosti u individualnim orijentacijama u modernosti mladih u domenama svakodnevnog života. Naša je pretpostavka kako će kompetencija u modernosti biti povezana s različitim simptomima podjednako i subjektivnog i objektivnog stresa, kao i s različitim dugoročnim odgođenim ishodima, primjerice s predmigracijskim očekivanjima. Povezanost kompetencija u modernosti, stresa te predmigracijskih očekivanja mladih je pod utjecajem različitih moderatorskih i/ili medijatorskih varijabli kulturnog konteksta i individualnih strategija suočavanja sa stresom. Navedene pretpostavke će se provjeriti kroz koncept kompetencije u modernosti na temelju holističke antropološke paradigme, tj. kroz integraciju etnografskih (detaljni opisi i interpretacije konteksta te individualnih orijentacija u modernosti) i psiholoških perspektiva (samoprocjene stresa i strategija suočavanja) te demografskih (socioekonomski i migracijski status te identitet) i biomedicinskih podataka (salivarni, antropometrijski i fiziološki biomarkeri). Hrvatsko društvo je pogodno za ovakva interdisciplinarna istraživanja jer je ono primjer stresnog i nesigurnog konteksta, kojeg karakteriziraju složena migracijska kretanja (npr. raseljavanje i izbjeglištvo tijekom i nakon 1990-ih godina, nove unutarnje migracije) te politička i ekonomska tranzicija povezana s recesijom i procesima globalizacije. Učinkovitim povezivanjem antropologije i drugih znanstvenih disciplina u projektu se naglašava prednost integriranja humanističkog, refleksivnog i kritičkog pristupa s kvantitativnim paradigmama. Rezultati ovog istraživanja će pomaknuti granice teoretskog promišljanja i metodološkog pristupa u antropologiji te skrenuti pozornost na teme od šireg društvenog značaja, kao što je utjecaj kulturnih promjena na stres te utjecaj posljedica individualnog stresa na socijalnu integraciju pojedinca.

WEB STRANICE PROJEKTA

Voditeljica:

Irena Martinović Klarić

IDIZ