Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu

Sažetak:

Istraživanja su pokazala da se u Hrvatskoj i ostalim tranzicijskim zemljama odvija proces jačanja tradicionalne crkvene religioznosti, za razliku od utvrđenog trenda općeg pada crkvene religioznosti na Zapadu. Zajednička karakteristika koju tranzicijske zemlje i Hrvatska dijele sa Zapadom jest širenje novih religijskih pokreta i drukčijih oblika i doživljavanja svetog. U Hrvatskoj, osim istraživanja dijela zajednica kršćanske provenijencije provedenog u Zagrebu 1988-1991., manje vjerske zajednice (tradicionalne manje vjerske zajednice, novi religijski pokreti i različiti oblici postmoderne religioznosti i duhovnosti) do sada nisu istraživane. Stoga je ovo istraživanje prvenstveno na njih usmjereno. Cilj je utvrditi kako manje vjerske zajednice kao akteri sudjeluju u procesu religijskih promjena u hrvatskom društvu. Istraživanje polazi od temeljne hipoteze po kojoj su manje vjerske zajednice akteri i indikator religijskih, sociokulturnih i multikulturalnih promjena u Hrvatskoj koje se zbivaju pod utjecajem procesa globalizacije, modernizacije i europske integracije. Unutar osnovnog cilja istražit će se: odnos države i manjih vjerskih zajednica (normativno-stvarno); uzajamni odnos manjih vjerskih zajednica i njihov odnos prema većinskoj religiji; djelovanje pojedinih aktera (medija, intelektualne, religijske i političke elite, nevladinih udruga, laičkih organizacija) na oblikovanje javnoga mnijenja o manjim vjerskim zajednicama; struktura i djelovanje manjih vjerskih zajednica (povijest, organizacija, vjerovanja, praksa, aktivnosti, odnosi unutar zajednice, specifičnosti u odnosu na svjetovno okruženje); tipovi manjinske religioznosti u usporedbi s dominantnim tipom tradicionalne katoličke religioznosti; komparativni podaci o tradicionalnoj religioznosti/duhovnosti u hrvatskim regijama i širem europskom prostoru; povezanost globalnih religijskih i multikulturalnih procesa i identiteta manjih vjerskih zajednica; vezanost njihovoga vjerskog i kulturnog identiteta s hrvatskim kulturnim identitetom. Sistematiziranje prikupljenih podataka omogućit će produbljeni uvid u specifičnosti manjinske tradicionalne i nove religioznosti i duhovnosti, te doprinijeti cjelovitom znanstvenom uvidu u fenomen religije i religioznosti u Hrvatskoj. Uključivanje teorijskih postmodernističkih koncepata u razumijevanje i objašnjenje religijskih promjena te naglasak na kvalitativnim metodama primjerenijima istraživanju malih grupa, prinos su razvoju sociologije religije u Hrvatskoj.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditeljica:

Ankica Marinović

.

Suradnici na projektu:

Ivan Cifrić

istraživač

Nikša Dubreta

istraživač

Nikola Skledar

istraživač

Dinka Marinović Jerolimov

istraživač

Branko Ančić

asistent

Goran Goldberger

asistent

James Richardson

University of Nevada, USA

Aleš Črnič

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija