Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj

Financiranje projekta:

MZO iz sredstava programskih ugovora

Trajanje projekta:

listopad 2016. – lipanj 2018.

Opis projekta:

Projektom se planira istražiti i analizirati ciljanu populaciju znanstvenika (na osnovi znanstvenog statusa) i utvrditi njihovu kvalitetu života prema elementima stanovanja, rada, slobodnog vremena, migracija i dr. Istraživanje će se prema predmetu istraživanja i navedenim elementima provesti online anketnim upitnikom na znanstvenoj populaciji u Hrvatskoj. Online upitnik planira se provesti tijekom travnja 2017. godine. Na osnovi upitnika slijedi provođenje polustrukturiranih intervjua s izabranim akterima (iz različitih kategorija znanstvene populacije ovisno o dobi, statusu i mjestu stanovanja). Provođenje intervjua planirano je i obilaskom ciljanih aktera na terenu. Rezultati dobiveni kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom dat će cjelovit i detaljan pregled znanstvene populacije i njihove kvalitete života i rada u kontekstu šire postsocijalističke i tranzicijske promjene hrvatskog društva.

Voditeljica projekta:

Anđelina Svirčić Gotovac

IDIZ

Članovi projektnog tima:

Maja Jokić

IDIZ

Nikola Petrović

IDIZ

Stjepan Mateljan

IDIZ

Branimir Krištofić

IDIZ

Jelena Zlatar Gamberožić

IDIZ