Izrada modela vrednovanja znanstvenog rada u RH za sva znanstvena područja

Sažetak:

Objavljeni rezultati znanstvenog rada, patentne prijave i patenti, kao potencijalni pokretači razvoja podložni su analizama i mjerenjima. Većina zemalja želi znati svoj položaj u znanstvenom okruženju, i temeljem toga usmjeravati i razvijati svoju znanstvenu politiku i tehnološki razvoj. S druge strane, zbog sve manjih financijskih izdvajanja za znanost iz državnog budžeta, važno je utvrditi opravdanost ulaganja u pojedine znanstvene discipline ili uža područja i stimulirati znanstvenike na kvalitetniju znanstvenu produkciju i tehnološki razvoj. Osnovni cilj ovog projekta je izrada modela vrednovanja objavljenih rezultata znanstvenog rada u RH za sva znanstvena područja i njihovu recepciju kroz citiranost temeljem iscrpnih scientometrijskih analiza. Krenuli smo od pretpostavke da dosadašnji sustavi vrednovanja znanstvenog rada u RH većinu znanstvenika ne zadovoljavaju i nisu se pokazali stimulativnima. Osim problema vrednovanja znanstvenog rada iz područja humanističkih i društvenih znanosti, javlja se i problem vrednovanja znanstvenog rada unutar pojedinih užih područja, npr. medicine, biologije, kemije, biotehničkih znanosti. Jedan od ciljeva projekta je upoznavanje trendova znanstvenih istraživanja i patentnih zaštita u Hrvatskoj po područjima. Izradom modela vrednovanja objavljenih rezultata znanstvenog rada u RH dobit će se znanstveno utemeljen sustav vrednovanja koji će MZOS poslužiti kao osnovni instrumentarij u vrednovanju i stimuliranju znanstvenika. Za potrebe modela izgradit će se posebna baza podataka sa svim dobivenim parametrima. To znači da će se moći za svakog znanstvenika, instituciju i područje, kao i za hrvatske časopise, dobiti podatci o znanstvenoj aktivnosti i citiranosti. Dobiveni rezultati trebali bi pokazati sliku stanja u znanosti u Hrvatskoj s naglascima na pravce mogućeg razvoja i potencijalnih ulaganja. Svi korišteni podatci bit će dostupni na mrežnoj stranici projekta. Također, svi postupci u vrednovanju bit će detaljno opisani i provjerljivi te pohranjeni u posebno kreiranim bazama podataka. Temeljna vrijednost ovog istraživanja trebala bi biti prva sustavna analiza stanja znanstvenog rada u Hrvatskoj, odnosno cjelovita snimka stanja znanstvene aktivnosti u svim znanstvenim područjima u razdoblju od 1991. do 2005. godine. Krajnji produkt istraživanja bit će izgradnja stimulativnog modela vrednovanja znanstvenog rada.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditeljica:

Marija Maja Jokić

.

Suradnici na projektu:

Bojan Benko

istraživač

Grozdana Sirotić

istraživač

Nataša Jermen

istraživač

Srebrenka Letina

asistent

Krešimir Zauder

asistent