International Social Survey Programme (ISSP)

Sažetak:

ISSP je kontinuirani međunarodni projekt na kojem surađuje mreža institucija iz 48 zemalja na anketnim istraživanjima različitih aspekata društvenog života. IDIZ je od 2005. g. (kada je Hrvatska primljena u projekt) predstavnik Hrvatske u ovom najstarijem međunarodnom projektu u području društvenih znanosti u svijetu. Svaka zemlja članica ulaskom u projekt obvezala se redovito svake godine provesti anketno istraživanje na nacionalnom reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva, sama ga financirati, deponirati podatke prema strogo utvrđenim pravilima u zajedničku bazu u GESIS Leibnitz Institut u Kölnu, te sudjelovati na godišnjem sastanku projekta. Hrvatska (IDIZ) je 2012. godine bila domaćin godišnjeg sastanka održanog u Cavtatu, kada smo izabrani na 4 godine u Upravni odbor projekta.
Svake godine istraživanje se provodi na drugu temu, a teme se ponavljaju u razmaku od 8-10 godina. Do sada su neke teme ponovljene već četiri puta.
Komparativna i longitudinalna dimenzija, te širina istraživačkih tema ovog projekta omogućuju:

  • stjecanje znanstvenih spoznaja i uvida u sociostrukturne i sociokulturne promjene u hrvatskom društvu i svijetu te uvid u položaj i razlike hrvatskog društva u međunarodnom kontekstu
  • dublje i šire objašnjenje i razumijevanje spektra društvenih pojava
  • svim istraživačima u IDIZ-u uključivanje u rad na projektu na temama od njihova interesa
  • ekskluzivno pravo korištenja komparativnih (i nacionalnih) istraživačkih podataka u razdoblju od dvije godine prije njihova javnog objavljivanja
  • ugled projekta u svijetu osigurava prepoznavanje kvalitetne metodologije u radovima koji se šalju u međunarodne časopise
  • dakle, osim međusobne suradnje istraživača iz različitih područja unutar instituta, projekt omogućuje povećanje izvrsnosti znanstvene produkcije.

Uključivanjem znanstvenika iz drugih institucija i zemalja u publikacije (primjer zbornika o okolišu) ostvarujemo jedan od ciljeva ISSP-a i dajemo dobar primjer suradnje te postajemo vidljiviji u hrvatskoj znanstvenoj zajednici.

Voditeljica:

Dinka Marinović Jerolimov

IDIZ

Članovi tima:

Ankica Marinović

IDIZ

Boris Jokić

IDIZ

Branko Ančić

IDIZ

Marija Brajdić Vuković

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Pridruženi članovi tima:

Iva Košutić

IDIZ

Mladen Domazet

IDIZ

Mirjana Adamović

IDIZ

Ivana Jugović

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ

Vanjski članovi:

Ivan Cifrić

Filozofski fakultet u Zagrebu

Krešimir Kufrin

Filozofski fakultet u Zagrebu

Mislav Žitko

Filozofski fakultet u Zagrebu

Dražen Šimleša

Institut Ivo Pilar

Jelena Puđak

Institut Ivo Pilar

Vladimir Lay

Institut Ivo Pilar

Tvrtko Jolić

Institut za filozofiju i Hrvatski studiji u Zagrebu

Igor Matutinović

GFK Zagreb

Danijela Dolenec

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Živka Juričić

Farmaceutsko biokemijski fakultet u Zagrebu

Siniša Zrinščak

Pravni fakultet u Zagrebu

Franziska Bieri

Department of Sociology, University of Basel

Rumiana Stoilova

Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences