Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju

Sažetak:

Glavni cilj projekta Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju je ustanoviti, opisati i interpretirati društveni profil studenata na početku implementacije Bolonjske deklaracije u hrvatski visokoškolski sustav, stupanj i značajke njihove pripremljenosti za integraciju u suvremene europske procese te resurse kojima raspolažu kao buduća društvena elita. Istraživanjem se nastojalo ispitati i spoznati dominantne stavove i vrijednosti, motivaciju za stjecanjem znanja, životne i profesionalne aspiracije te stilove života studenata u novim društvenim okolnostima, obilježenim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Pri tome studentima prilazimo kao društvenoj grupi iz koje će se regrutirati nove društvene elite u Hrvatskoj, zbog čega je nužno ustanoviti kojim resursima raspolažu s naglaskom na kreativnim i inovativnim potencijalima. Usto, kako su studenti avangarda mladih, uvid u nove trendove među njima predstavlja temelje za predviđanje i bolje razumijevanje smjera promjena koje će se narednih godina događati u populaciji mladih u Hrvatskoj, a što je osobito važno zbog kvalitete integracije u ujedinjenu Europu.

POPIS PUBLIKACIJA

Voditeljica:

Vlasta Ilišin

IDIZ

Suradnici na projektu:

Anja Gvozdanović

IDIZ

Dunja Potočnik

IDIZ

Dejana Bouillet

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Furio Radin

Hrvatski sabor

Helena Štimac Radin

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Marko Kovačić

IDIZ