Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)

Nositelj projekta:

Pedagoški inštitut, Ljubljana, Slovenija

Partneri:

Ministarstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, TUM School of Education (Njemačka), VIA University College (Danska), MID Sweden University, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Network of Education Policy Centers / Mreža centara za obrazovne politike, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung.

Financijer projekta:

EU program Erasmus + (KA 3)

Trajanje projekta:

28. 02. 2017. do 27. 02. 2020.

Opis projekta:

Svrha ovog međunarodnog trogodišnjeg projekta je osmisliti i primijeniti inovativni program za razvoj socio-emocionalnih i interkulturalnih kompetencija učenika osnovne škole, ali i njihovih učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Program će se oslanjati na pristup koji uključuje čitavu školu, a istodobno će se primjenjivati u dvanaest škola u četiri zemlje sudionice, te će se provesti i njegova vanjska evaluacija. U Hrvatskoj projekt provode Institut za društvena istraživanja i Mreža centara za obrazovne politike.

Web: http://handinhand.si/

Glavna istraživačica/koordinatorica za IDIZ:

Iris Marušić

IDIZ

Suradnici na projektu:

Saša Puzić

IDIZ

Ivana Jugović

IDIZ

Iva Košutić

IDIZ

Jelena Matić Bojić

IDIZ

Mirta Mornar

IDIZ