Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji Duga-Zagreb za razdoblje 2007. – 2017.

Nositelj:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Financijer:

Grad Zagreb

Trajanje:

prosinac 2016. – listopad 2017. godine

Opis projekta:

Evaluacija rada ustanove prema nizu kvantitativnih i kvalitativnih analiza. U projektu je praćen profesionalni rad djelatnika ustanove kao i učinci njihova rada po korisnike/ce ustanove. Evaluacija je uključila i procjenu rada ustanove koju su dali njezini korisnici kao i vanjski suradnici.

Voditeljica:

Mirjana Adamović

IDIZ

Projektni tim:

Anja Gvozdanović

IDIZ

Ana Maskalan

IDIZ