Projekti

Tekući projekti

Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske
Voditeljica hrvatske stručne skupine: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, voditelj slovenske stručne skupine: dr. sc. Richard Sendi
Uloga ličnosti, motivacije i socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere
Voditeljica: dr. sc. Iris Marušić
HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja širom Europe
Voditeljica projekta u IDIZ-u: dr. sc. Iris Marušić
Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)
Voditelj: dr. sc. Branko Ančić
ESF projekt: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)
Glavni istraživač / koordinator za IDIZ: doc. dr. sc. Branko Ančić
Integracija i dezintegracija Europske unije: Dinamike europeizma i euroskepticizma
Voditelj: dr. sc. Nikola Petrović
Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj
Voditelj: dr. sc. Boris Jokić
Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)
Voditelj: dr. sc. Boris Jokić
ESF projekt: Rad po mjeri čovjeka
Glavni istraživač / koordinator za IDIZ: dr. sc. Teo Matković
Procjena institucionalnih i strukturnih odrednica prijave i uspjeha na državnoj maturi
Voditelj: dr. sc. Teo Matković
ESF projekt: Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima” (TEMCO)
Glavni istraživači / koordinatori za IDIZ: doc. dr. sc. Iva Odak i dr. sc. Saša Puzić
Izrada sektorske sociološke studije za Program cjelovite obnove povijesne jezgre grada Zagreba
Voditeljica za sociološku studiju: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Grad za mlade – model certificiranja hrvatskih gradova na polju provedbe lokalnih politika za mlade
Voditeljica: Marita Grubišić-Čabo, mag. anthrop. et soc.
Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola
Voditelji: dr. sc. Nikola Baketa, dr. sc. Jelena Matić Bojić, dr. sc. Marko Kovačić, doc. dr. sc. Kosta Bovan (Fakultet političkih znanosti)
Innovate debate: applied curriculum for debate based youth work
Voditelj: dr. sc. Nikola Baketa
The Art of Ethics in Youth Work
Voditelj: dr. sc. Marko Kovačić
Development of a self-assessment tool to measure adolescent and youth participation in public life within a country
Voditelj: dr. sc. Marko Kovačić
International Social Survey Programme (ISSP)
Voditelj: dr. sc. Branko Ančić
Usporedba nacionalnih i vjerskih identiteta učenika srednjih škola u Hrvatskoj i Sloveniji
HR voditeljica: dr. sc. Lana Peternel / SLO voditeljica: dr. sc. Tamara Pavasović Trošt
Support to better knowledge in youth policy – youth wiki
Voditelj projekta: dr. sc. Marko Kovačić

Završeni projekti

EU fP6 projekt Religija i vrijednosti: istraživačka mreža u Centralnoj i Istočnoj Europi
Voditeljica: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov
Prednosti i nedostaci specifičnog razvoja turizma na većim jadranskim otocima: primjer grada Hvara na otoku Hvaru
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić
Sociološki profil hrvatske političke elite
Voditeljica: prof. dr. sc. Vlasta Ilišin
H2020-MSCA-NIGHT projekt: Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future
Antropološko istraživanje manjinskih religija u povijesnim arhivima Hrvatske
Voditeljica: dr. sc. Lana Peternel
Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
Glavna istraživačica/koordinatorica za IDIZ: dr. sc. Iris Marušić
Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija istraživanja u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS) – IP-09-2014-9351
Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Maja Jokić
Scientometrijska analiza HRZZ projekata
Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Maja Jokić
Istraživanje učinaka Inovacijske unije (I3U)
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: prof. dr. sc. Marija Maja Jokić
Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Bilateralni projekt: Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom / Urbana revitalizacija mestnega središča na primeru Ljubljane: primerjava z mestnim središčem Zagreba
HR voditeljica: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac / SLO voditelj: doc. dr. sc. Boštjan Kerbler
Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Komparacija turističkih odrednica mjesta Povlja na otoku Braču 2009. i 2019. godine
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić
Youth Studies Southeast Europe 2018. – Croatia
Voditeljica: dr. sc. Anja Gvozdanović
Podijeljena prošlost-zajednička budućnost (IPA projekt)
Voditeljica: dr. sc. Anja Gvozdanović
Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)
Voditelji: dr. sc. Nikola Baketa, dr. sc. Marko Kovačić
Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine
Glavna istraživačica/koordinatorica za IDIZ: dr. sc. Mirjana Adamović
Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnica i nastavnika: Motivacija, identiteti i socio-emocionalne kompetencije
Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Jugović
Time for GOOD education?
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: dr. sc. Nikola Baketa
Identitet i tijelo u reklamnim porukama
Voditeljica: dr. sc. Mirjana Adamović
Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji Duga-Zagreb za razdoblje 2007. – 2017.
Voditeljica: dr. sc. Mirjana Adamović
Participativno upravljanje prirodnim resursima u Velikoj Gorici
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: dr. sc. Branko Ančić
Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj
Suvoditeljice: prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (IDIZ), prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš (Filozofski fakultet u Zagrebu)
Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01./408)
Voditeljica: dr. sc. Irena Martinović Klarić
EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: dr. sc. Marko Kovačić
Erasmus +: Youth Work and Social entrepreneurship
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ: mr. sc. Marko Kovačić
Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih
Voditelj projekta: mr. sc. Marko Kovačić
Bilateralni projekt: Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja (2015. – 2016.)
Voditeljica: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih
Voditelj: dr. sc. Branko Ančić
Prirodne znanosti su in
Glavna istraživačica/koordinatorica za IDIZ: dr. sc. Iris Marušić
Izrada studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Voditelj: dr. sc. Saša Puzić
GOOD Initiative: Towards civic education in Croatian Schools
Glavni istraživači/koordinatori za IDIZ: dr. sc. Anja Gvozdanović, mr. sc. Marko Kovačić
Razvoj društveno-humanističkih znanosti u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2012. godine
Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Maja Jokić
Kvaliteta života i stanovanja u zagrebačkoj mreži naselja
Voditeljica: doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika-ca srednjih škola
Voditeljica: prof. dr. sc. Branislava Baranović
Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
Voditeljica: prof. dr. sc. Vlasta Ilišin
Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj
Voditelj: prof. dr. sc. Mladen Labus
Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja
Voditeljica: dr. sc. Adrijana Šuljok
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja – longitudinalni pristup
Voditeljica: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija (09.01/404.)
Voditeljica: prof. dr. sc. Branislava Baranović
Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja učitelja (IPA 4.1.3.1.06.01.c16)
Glavni istraživač/koordinator za IDIZ/CIRO: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma (IPA 4.1.3.1.06.01.c04)
Glavni istraživač-koordinator: prof. dr. sc. Branislava Baranović
E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (IPA 4.1.2.2.02.01.c38)
Glavni istraživač-koordinator za IDIZ/CIRO: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović i Iva Košutić
Stratifikacija i vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu (100-1001172-1068)
Voditelj: prof. dr. sc. Duško Sekulić
Akteri društvenih promjena u prostoru (100-1001172-1071)
Voditeljica: dr. sc. Dušica Seferagić
Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u hrvatskom društvu (100-1001172-1072)
Voditeljica: prof. dr. sc. Ankica Marinović
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva (100-1001677-0880)
Voditeljica: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović
Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (100-1001677-0883)
Voditelj: prof. dr. sc. Nikola Pastuović
Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj (100-1001677-0938)
Voditeljica: prof. dr. sc. Branislava Baranović
Izrada modela vrednovanja znanstvenog rada u RH za sva znanstvena područja (100-0000000-1489)
Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Maja Jokić
Youth2019
Popis završenih projekata Instituta 1964. – 2015.