Novi rad prof. dr. sc. Maje Jokić „Produktivnost, vidljivost, autorstvo i suradnja u časopisima iz informacijskih i komunikacijskih znanosti: radovi autora iz 15 europskih post-socijalističkih zemalja“ objavljen je u časopisu Scientometrics.

Svrha rada je istražiti paradigmu znanstvenog komuniciranja u znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti u europskim postsocijalističkim zemljama (CEE). Analize produktivnosti, citiranosti, trendovi u autorstvu te oblici suradnje rađeni su na ukupnom uzorku informacijskih i komunikacijskih znanosti kao i na pet podpolja: informacijske znanosti, komunikacijske znanosti, knjižnična znanost, računalne znanosti i scientometrija. Dodatno, rađene su komparativne analize specifičnosti znanstvene komunikacije radova objavljenih u domaćim (CEE), međunarodnim (non-CEE) časopisima te posebno časopisa Scientometrics. Rezultati dobiveni u razdoblju od 21 godine zanimljivi su naročito što uključuju i tranzicijski period CEE zemalja.

Rad je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/858/.