U sklopu Nacionalne konferencije Savjeta mladih Republike Hrvatske koja se održala od 2. do 4. prosinca 2016. godine u Karlovcu, Katarina Grbavac, koordinatorica projekta, predstavila je projekt Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih. Kako su članovi savjeta mladih ciljna skupina ovog projekta, na konferenciji su im predstavljene glavne aktivnosti koje će se na projektu provoditi te ih se motiviralo za uključivanje i sudjelovanje na projektu.

Galerije slika:
http://nksm.eu/nksm-1-dan/
http://nksm.eu/nksm-2-dan/