Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu potpisali su dana 19. prosinca 2016. godine Sporazum o suradnji kojim će ostvariti suradnju u prioritetnim područjima sociologije i politologije, a koja se prvenstveno odnose na znanstveno-istraživačke teme obuhvaćene djelovanjem institutskog Centra za omladinska i rodna istraživanja (CORI) te fakultetskog Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) i Centra za empirijska politološka istraživanja (CEPIS).

Suradnja će se temeljiti na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima kojima će se istraživati sljedeće teme:

  • političko ponašanje;
  • reprezentacija društvenih skupina u političkim sustavima;
  • uloga mladih u političkim sustavima;
  • politička kultura građana (ponajprije mladih);
  • građanske i političke kompetencije građana te politička socijalizacija i političko obrazovanje;
  • proces stvaranja javnih politika;
  • uloga civilnog društva u demokracijama;
  • rodni studiji;
  • i druge teme od zajedničkog interesa.

Osim kolaborativnih znanstveno-istraživačkih projekata, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iskazali su interes za suradnju na interdisciplinarnim projektima unutar Europskog istraživačkog prostora, u nastavnim programima i djelatnostima, održavanju zajedničkih edukativnih radionica, organiziranju i provedbi javnih tribina, konferencija i stručnih skupova, redovitoj razmjeni znanja i iskustva djelatnika obje institucije te u zajedničkim aktivnostima transfera znanja prema društvu.