Dr. Anđelina Svirčić Gotovac i dr. Jelena Zlatar Gamberožić iz IDIZ-ovog Centra za istraživanje znanosti i prostora boravile su 25. i 26. listopada 2018. u Ljubljani, u sklopu bilateralnog projekta „Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa Zagrebačkim centrom.“

Tim je povodom odrađen terenski dio rada na projektu koji je uključivao fokus grupe i intervjue sa stručnim akterima Urbanističnog inštituta u Ljubljani.

Više informacija o projektu nalazi se ovdje.