Poglavlje čiji su autori Marko Kovačić i Danijela Dolenec naslovljeno “Youth Participation in Eastern Europe in the Age of Austerity” [Participacija mladih u istočnoj Europi u doba politike oskudice] objavljeno je u zborniku “Young People Re-Generating Politics in Times of Crises“ ugledne svjetske izdavačke kuće Palgrave Macmillan.

Ovo poglavlje istražuje načine na koje politike oskudice utječu na obrasce političke participacije mladih uspoređujući jezgru i periferiju Europske unije (EU), s naglaskom na istočnu Europu. Različit utjecaj politike oskudice širom Europe odražava se u nalazu da su mladi na istočnoj periferiji skloni suzdržavati se i od konvencionalnih, i od nekonvencionalnih načina političke participacije. Dok su otežavajući socioekonomski uvjeti rezultirali porastom nekonvencionalnih aktivnosti političke participacije među mladima u južnoj Europi, u istočnoj Europi to nije slučaj. Naprotiv, nalazi istraživanja upućuju na povlačenje mladih iz politike koje smanjuje razliku između konvencionalnih i nekonvencionalnih načina političke participacije.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/768/