Dr. sc. Nikola Petrović, dr. sc. Marko Mrakovčić i mag. soc. Filip Fila autori su rada „Anti-EU backlash from below or above?: public opinion in Central and Eastern Europe prior to the 2015 migration crisis“, objavljenog u Tematskom broju Revije za sociologiju, 51 (3).

Obzirom na pogoršanje odnosa između Bruxellesa i država Srednje i Istočne Europe tijekom i nakon migracijske krize iz 2015. godine, autori su u radu istražili javno mnijenje prije migracijske krize 2015. godine u sedam srednje i istočnoeuropskih članica EU-a. Propitivali su mogu li se glavni problemi rascjepa (otpor srednje i istočnoeuropskih političkih elita spram slijeđenja odluka EU-a i spram imigracije, te njihov naglasak na suverenizmu, nacionalizmu, kršćanskoj Europi i povijesnim traumama) dovesti u vezu sa stavovima javnosti prema tim problemima prije migracijske krize. Rezultati sugeriraju da su političke elite mogle zaobići javno mnijenje i konstruirati anti-EU atmosferu, iako ne ni iz čega. Uvjeti za takav proces postojali su u Mađarskoj s ondje nastajućim transnacionalnim rascjepom, a to upućuje na važnost proučavanja rascjepa u istraživanju euroskepticizma.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/978/.

Tematski broj Revije za sociologiju, 51 (3) objedinjuje radove nastale temeljem podataka iz dvaju međunarodnih komparativnih društvenih istraživanja – International Social Survey Program (ISSP) i European Social Survey (ESS). Urednici broja su dr. sc. Branko Ančić (IDIZ) i dr. sc. Dragan Bagić s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prema riječima urednika, namjera je bila potaknuti domaće znanstvenike na korištenje visokokvalitetnih i komparativnih istraživanja i, temeljem toga, na objavljivanje većeg broja znanstvenih radova koji određene društvene fenomene promatraju u komparativnoj perspektivi.

Tematski broj dostupan je na poveznici: https://tinyurl.com/247ej2tw.

Objavljeno: 12.01.2022.