os_akteriInstitut za društvena istraživanja u Zagrebu, grupa za sociologiju prostora, grada i sela organizirali su okrugli stol pod nazivom:

Akteri društvenih promjena u prostoru. Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj.

Protekla dva desetljeća tranzicije i društvenih promjena (deregulacija države i porast privatnih interesa) ostavili su značajne posljedice na prostor (gradove i sela) i ukupnu kvalitetu života u Hrvatskoj. Različiti akteri (politički, ekonomski, stručni i civilni) utjecali su svojim djelovanjem kako na neposrednu okolinu u kojoj žive, tako i na cjelokupno društvo. Mnogi su prostori potpuno uništeni ili modificirani, te prepušteni rapidnoj izgradnji stambenog i poslovnog tipa (primjeri Zagreba i Splita). Vrijeme „smrti urbanizma” i urbanističkog planiranja kao procesa ostavili su brojne negativne posljedice na prostor u nas. Stoga su analiza i praćenje nastalih promjena važan znanstveni doprinos u svrhu smanjenja destrukcije prostora, okoline neposrednog življenja i kvalitete svakodnevnog života (investitorska gradnja, kvaliteta stanovanja, preizgrađenost, ugroženost javnih prostora, neregulirani promet, zapuštenost centra gradova, neadekvatna infrastrukturna opremljenost naselja, smanjenje zelenih površina, izgradnja golf terena itd.).

U radu okruglog stola (skupa) sudjelovali su stručnjaci različitih profila (sociolozi, arhitekti, ekonomisti, etnolozi, antropolozi itd.) koji su svojim izlaganjima i diskusijom vrlo uspješno raspravljali o zadanim temama okruglog stola. Interdisciplinaran i regionalan pristup (Hrvatska, Srbija, Slovenija) koji se pokazao plodotvoran na okruglom stolu potvrdio je da postoji izrazita potreba za aktualizacijom ovih društvenih tema upravo na ovakav način. Rezultati okruglog stola objavit će se u knjizi (zborniku) biblioteke Znanost i društvo Instituta za društvena istraživanja.

Organizacijski odbor:
dr. sc. Dušica Seferagić
dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac
Jelena Zlatar, prof.
mr. sc. Branimir Krištofić

Program okruglog stola