U petak, 25. siječnja 2019. godine u Auli Sveučilišta u Zagrebu održana je promocija knjige 500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskom društvu. Nakladnici knjige su Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište iz Osijeka. Knjigu su predstavili izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vjeran Katunarić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru te dr. sc. Zoran Grozdanov, iz Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilišta u Zagrebu. O knjizi su govorili i urednici, prof. dr. sc. Ankica Marinović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te prof. dr. sc. Ivan Markešić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Fenomenu reformacije u Hrvatskoj u knjizi se pristupilo s aspekta nekoliko humanističkih i društvenih znanosti: filozofije, teologije, povijesti i sociologije. Teorijski i empirijski radovi otvorili su neke potpuno nove pristupe i teme, povezali prošlost i sadašnjost različitih aspekata reformacije i protestantskih vjerskih zajednica, s naglaskom na suvremenom aspektu života protestantskih zajednica u Hrvatskoj.