Na konferenciji za medije „Zašto mladi odlaze iz Hrvatske?“, održanoj 13. ožujka 2018. godine u Hrvatskom novinarskom domu, predstavljeni su rezultati istraživanja „Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske“ koje je ostvareno na inicijativu i uz potporu Zaklade Friedrich Ebert. Istraživanje su provele su dr. sc. Dunja Potočnik i dr. sc. Mirjana Adamović iz IDIZ-ovog Centra za omladinska i rodna istraživanja. Dr. sc. Dunja Potočnik predstavila je prisutnima nalaze istraživanja provedenog metodom fokus grupa na uzorku mladih (u dobi od 19 do 29 godina) u pet hrvatskih regionalnih centara (Čakovec, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb). Nalazi su pokazali da mladi nemaju bogato iskustvo boravka u inozemstvu u trajanju duljem od dva mjeseca. Također, oni koji su otišli u inozemstvo zbog zaposlenja naveli su negativnija iskustva, nego mladi koji su putovali zbog školovanja ili stjecanja novih iskustava. Generalno gledano, mladi su izrazili nevoljkost ili neodlučnost za emigriranje, a kao faktore koji su doprinijeli takvom razmišljanju naveli su zadovoljstvo trenutnim životom, vezanost uz obitelj, (lokal)patriotizam te percipirane poteškoće pri preseljenju. S druge strane, mladi skloni odlasku i dugotrajnijem ostanku u inozemstvu naveli su razloge koji variraju od utjecaja prijatelja koji su već otišli u inozemstvo, obrazovanja, zapošljavanja, preko općenitog nezadovoljstva životom u Hrvatskoj do političkih razloga, a kao primarnu posljedicu života u inozemstvu istaknuli su život u uređenijoj državi gdje će se njihovo obrazovanje i rad cijeniti na odgovarajući način.

U raspravi koja je uslijedila, Josip Miličević (Mreža mladih Hrvatske) istaknuo je nedovoljnu zainteresiranost odgovornih institucija za potrebe i probleme mladih i nepovoljan položaj mladih na tržištu rada, a Iva Tomić (Ekonomski institut Zagreb) osvrnula se na ekonomske uzroke iseljavanja mladih i društvene posljedice ovih migracija. Nikola Baketa (IDIZ – Centar za omladinska i rodna istraživanja) istaknuo je problem korupcije i nepovjerenja mladih u institucije te ekonomsku nestabilnost i neizvjesnost provođenja društvenih reformi kao faktore koji doprinose odlasku mladih u inozemstvo.