Tijekom 2014. godine u sklopu HEISEE projekta “Razvoj studijskih programa za upravljanje i rukovođenje u visokom obrazovanju” razvijen je kurikulum za poslijediplomski specijalistički studij “Rukovođenje u visokom obrazovanju”. Program i moduli studija prezentirani su prošlog tjedna u Rijeci na radionici unutar koje je proveden dio modula “Upravljanje institucijom i strateški menadžment”. Radionica je održana od 10. do 13. veljače na Sveučilištu u Rijeci. Sudionici radionice bili su predstavnici svih hrvatskih sveučilišta, rektori, prorektori, dekani kao i upravitelji i administrativno osoblje.

Radionica će postati jedan od kolegija budućeg programa cjeloživotnog obrazovanja, koji će pak biti dio budućeg poslijediplomskog specijalističkog studija rukovođenja u visokom obrazovanju.

HEISEE inicijativa (The Higher Education Initiative for Southeastern Europe / Inicijativa za visoko obrazovanje za jugoistočnu Europu) temelji se na partnerstvu Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja, Instituta za razvoj obrazovanja, Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji i Sveučilišta u Rijeci. Inicijativu financijski podupire Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Više informacija o programu možete pronaći na web-stranici: www.heisee.org.

sl1 sl2 sl3