Dana 12. prosinca 2016. godine održan je treći po redu Dan otvorenih vrata IDIZ-a. Prisutne je uvodnom riječju pozdravila dr. Mirjana Adamović, znanstvena suradnica IDIZ-ova Centra za omladinska i rodna istraživanja i glavna i odgovorna urednica institutske Biblioteke „Znanost i društvo“ i „Posebnih izdanja“, nakon čega je okupljenima ukratko predstavila IDIZ-ova izdanja u protekloj godini.

Uslijedio je strukturirani dijalog „Svi za mlade, sve za mlade!“ u kojem su sudjelovali Marko Kovačić, stručni suradnik i poslijediplomski student iz IDIZ-ovog Centra za omladinska i rodna istraživanja, Morana Makovec, voditeljica Službe za mlade pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Tamara Puhovski, predsjednica ProPuh Policy Solutions-a, Katarina Brajdić, viša stručna suradnica iz Odjela za mobilnost u području mladih Agencije za mobilnost i programe EU i Kristijan Orešković, student politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Prisutni su imali prilike čuti raspravu na temu mladih u Hrvatskoj, njihovog položaja u suvremenom hrvatskom društvu kao i preporuke za unaprjeđenje njihovog statusa.

U nastavku programa je dr. Saša Puzić, viši znanstveni suradnik iz IDIZ-ovog Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja predstavio nalaze istraživanja o stavovima i predrasudama prema imigrantima kod učenika i učenica srednjih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije provedenog 2016. godine u suradnji s Jelenom Matić i prof. dr. Branislavom Baranović, obje iz IDIZ-ovog Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja te dr. Ajanom Lӧw s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Zatim su Nikola Baketa, stručni suradnik IDIZ-ovog Centra za omladinska i rodna istraživanja, dr. Anja Gvozdanović i dr. Iva Košutić govorili o povezanosti obrazovanja i političkih stavova hrvatskih učenika temeljem podataka istraživanja provedenog tijekom 2015. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku učenika završnih razreda srednjih škola.

Dr. Ana Maskalan, znanstvena suradnica IDIZ-ova Centra za omladinska i rodna istraživanja održala je izlaganje „500 godina utopije: što smo do sada trebali naučiti?“ u kojem se osvrnula na povijesni razvoj ove filozofske ideje, njezin status u suvremenom društvu te mogućnosti njezina razvoja u budućnosti.

Dan otvorenih vrata završio je projekcijom filma „Zelene ekonomije“ nastalom temeljem IDIZ-ova nedavno završenog projekta „Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih“ financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda na kojem su surađivali dr. Branko Ančić (voditelj), dr. Lana Peternel, dr. Jelena Puđak (Institut „Ivo Pilar“), dr. Nikola Petrović i Katarina Grbavac.

Program Dana otvorenih vrata IDIZ-a 2016. godine održan je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prezentacije i sažetci izlaganja:

Strukturirani dijalog s mladima

Predrasude prema imigrantima kod učenika/ca srednjih škola – s čime su povezane?

Spirala političke kulture – povezanost obrazovanja i političkih stavova hrvatskih maturanata

500 godina Utopije

Zelene ekonomije

s1 s2