Tijekom lipnja 2015. dr. sc. Jelena Zlatar i dr. sc. Željka Tonković provele su terensko istraživanje “Dimenzije održivog razvoja otoka Brača: primjer mjesta Bola“. Radi se o studiji slučaja mjesta Bola na otoku Braču kroz kvalitativno istraživanje (analiza dokumentacije i tridesetak polustrukturiranih intervjua). To je nastavak na dosadašnja istraživanja otoka Brača: mjesta Povlja (Zlatar, 2008.) i Postira (Tonković i Zlatar, 2013.) na otoku Braču te ispitivanja mogućnosti njihovog održivog razvoja kroz ekonomsku, ekološku, kulturnu i socijalnu dimenziju održivosti. U istraživanju se razmatraju različiti tipovi razvoja koji postoje na istom otoku i problemi pri usklađivanju njihovih razvojnih koncepata.
Autorice ovog istraživanja će u rujnu 2015. sudjelovati na 4. simpoziju “Anatomija otoka” pod nazivom “Odgovorni turizam: prema sinergiji turizma i cjelogodišnjeg života otoka” sa izlaganjem naslovljenim “Od masovnog turizma prema održivom turizmu: usporedba triju tipova turističkog razvoja na otoku Braču” gdje će izložiti rezultate istraživanja i zaključke do kojih se došlo.

Poveznica na simpozij: http://www.anatomija-otoka.com/hr/2015/simpozij/doc114/