Članak „Od mainstreama do radikalnoga: kako mladi vide radikalnost u Hrvatskoj“, čiji su autori/ca Kosta Bovan, Marko Kovačić i Milica Vučković, objavljen je u časopisu Šolsko polje, 29 (5-6).

U ovome su članku po prvi put istraživane percepcije mladih o radikalizmu. Potaknuti nejasnom i dvosmislenom upotrebom termina radikalizacija, općenitim nedostatkom empirijskih istraživanja na ovu temu (Borum, 2011; Dalgaard-Nielsen, 2010), te oslanjajući se na postojeću literaturu koja upućuje na mlade kao osobito podložne radikalizaciji (Özerdem & Podder, 2011; Costanza, 2015), proveli smo empirijsko istraživanje s ciljem otkrivanja što mladi u Hrvatskoj podrazumijevaju pod terminom „radikalan“ i što percipiraju kao osnovna obilježja radikalnih pojedinaca. Jedan od poticaja istraživanju bila je želja za uvidom u ono što mladi iz svoje perspektive shvaćaju kao radikalno, odnosno kao mainstream. Da bismo dobili odgovore, proveli smo šest fokus grupa među mladima starosti od 15 do 30 godina iz pet hrvatskih gradova. Istraživanje je potvrdilo da je proces radikalizacije izrazito ovisan o kontekstu te je ukazao na prisutnost apatije među mladima u Hrvatskoj. Nadalje, nalazi upućuju da mladi u Hrvatskoj podjednako negativno percipiraju i mainstream, i radikalne mlade. Također, opisujući radikalnog pojedinca, mladi su potvrdili da radikalizacija ima mnogo različitih lica te da može postojati i u nenasilnom obliku. Stoga, rad može poslužiti kao polazište za daljnja istraživanja, posebno ona koja se bave nenasilnom radikalizacijom u nezapadnim kontekstima.

Članak možete pročitati na ovoj poveznici.