U IDIZ-ovoj Biblioteci Posebna izdanja objavljena je publikacija pod nazivom „Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama“, koju su uredili Josip Šipić i Mirjana Adamović.

U publikaciji su izneseni glavni rezultati o rodnom jazu u plaćama i mirovinama, rodnim predrasudama na tržištu rada te usklađivanju rada i obiteljskih obaveza nastali u sklopu europskog projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ – Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj“ (nositeljica projekta Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH). Glavninu istraživačkih aktivnosti Instituta činila su 3 anketna ispitivanja provedena na prigodnim uzorcima privatnih i javnih poduzeća te ustanova koje posluju u djelatnostima financija i osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te prerađivačke industrije, njihovim zaposlenicima/ama koji/e rade na voditeljskim i upravljačkim položajima, kao i učenicima/ama srednjih strukovnih škola koji/e se obrazuju za rad u tim djelatnostima.

Autori/ce priloga za publikaciju su: Mirjana Adamović, Marita Grubišić Čabo, Ana Maskalan, Dunja Potočnik i Josip Šipić.

Publikacija je dostupna na poveznici.

Objavljeno: 21.04.2021.