Znanstveni savjetnici

Vlasta Ilišin

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena je savjetnica u poljima politologije i sociologije te naslovna redovita profesorica te je predstojnica Centra za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Kao stalna vanjska suradnica predavala je na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Primarno se bavi istraživanjima mladih te njihove političke kulture i participacije, slobodnog vremena i korištenja medija, a istražuje i odabrane dimenzije europskih integracijskih procesa i hrvatske političke elite.
vlasta@idi.hr

Marija Maja Jokić

Diplomirala biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala i doktorirala iz područja informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, znanstvena savjetnica od 2007. godine. Do prosinca 2010. radila u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Nositelj je kolegija Uvod u znanstveni rad i srodnih kolegija na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF i TTF). Bavi se scientometrijskim istraživanjima i istraživanjima razvoja znanosti.
maja@idi.hr

Ankica Marinović

Diplomirala je sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je Fakultetu magistrirala i doktorirala u području sociologije religije. Znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Redovna je profesorica u naslovnom zvanju i sudjeluje u dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu u Splitu. Bavi se sociologijom religije, a posebno istraživanjem manjih vjerskih zajednica i alternativne religioznosti, te odnosom države i vjerskih zajednica.
ankica@idi.hr

Dinka Marinović Jerolimov

Diplomirala je sociologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirala i doktorirala iz područja sociologije religije. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je voditeljica međunarodnog znanstvenoistraživačkog projekta International Social Survey Programmme (ISSP) za Hrvatsku. Bavi se sociologijom religije, a posebno istraživanjem tradicionalne crkvene religioznosti, malih vjerskih zajednica, te novih oblika religioznosti.
dinka@idi.hr

Iris Marušić

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu bila je zaposlena u razdoblju između 1991. i 2001. godine, a 1999. godine doktorirala je s temom iz psihologije ličnosti. Bila je nositeljica kolegija u dodiplomskoj i posijediplomskoj nastavi na Sveučilištu u Zagrebu. Znanstvena je savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se istraživanjima u području obrazovanja, psihologijom ličnosti te međukulturalnim istraživanjima. Posebna područja njezinog istraživačkog interesa su uloga ličnosti i motivacije u obrazovanju, te razvoj profesionalne uloge učitelja i nastavnika.
iris@idi.hr