Lana Peternel

dr. sc.

Lana Peternel

Znanstvena suradnica

lana23

Matični broj iz upisa znanstvenika:

237200

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

antropologija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
fax: +385 1 4810263
lanapeternel@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2009. Doktorat iz antropologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2003. Magisterij iz biološke antropologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1998. Diplomirala etnologiju i rusistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Istraživački projekti

2015. – 2016. Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih (ESF), Institut za društvena istraživanja, Zagreb
2014. – 2017. Modernizacijski stres, mladi i migracije (Hrvatska zaklada za znanost 09.01./408), Institut za društvena istraživanja, Zagreb
2011. – 2013. Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (MZOS  076-0762385-2375), Institut za migracije i narodnosti
2008. – 2010. Suvremena transformacija lokalnih jezičnih zajednica i kultuna raznolikost (MZOS 196 1962766-2743), Institut za antropologiju
2002. – 2004. Psihofizičko zdravlje i interkulturni utjecaji u razvoju uspješnih rehabilitacijskih postupaka za izbjegle iz ratom pogođenih zemalja (EC-ICA2-CT-2002-10006), Institut za antropologiju

Odabrana bibliografija

Znanstveni radovi u CC publikacijama:
Peternel, L., A. Sujoldžić: Adolescent Eating Behavior, Body Image and Psychological Well-Being, Coll. Antropol. 33: 205-212, 2009.
Sujoldžić, A., L. Peternel, T. Kulenović, R. Terzić: Social Determinants of Health – A Comparative Study of Bosnian Adolescents in Different Cultural Contexts, Coll. Antropol. 30: 703-711, 2006.
Škreblin, L., A. Sujoldžić: Acculturation Process and Its Effects on Dietary Habits, Nutritional Intake and Body-Image in Adolescents, Coll. Antropol. 27: 469-477, 2003.
Škreblin, L., L. Šimičić, A. Sujoldžić: Ethnohistorical Processes, Demographic Structure and Linguistic Determinants of the Island of Vis, Coll. Antropol. 26: 333-350, 2002.
Poglavlja u knjigama:
Peternel, L. Talijanska Ciglenica: sjećanja i identiteti njezinih mještana. In: Talijani u Ciglenici. Škiljan F, Peternel L, (eds). M-Print, Zagreb, 2012.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237200