Lana Peternel

dr. sc.

Lana Peternel

Znanstvena suradnica

lana23

Matični broj iz upisa znanstvenika:

237200

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

antropologija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
fax: +385 1 4810263
lanapeternel@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2011. Znanstvena suradnica (područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).
2009. Doktorat znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad: Akulturacijski proces i etnički identitet u adolescenciji (mentorica: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
2003. Magisterij znanosti. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad: Antropološko istraživanje prehrambenih navika i biometrijska procjena prehrambenog statusa adolescenata.(Mentorica: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić).
2000. Diploma etnologije i rusistike. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2017. Znanstvena suradnica. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
2014. – 2016. Postdoktorandica. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
2011. – 2014. Znanstvena novakinja – postdoktorandica. Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.
2000 – 2011. Znanstvena novakinja – asistentica. Institut za antropologiju, Zagreb.

Istraživački projekti

2020. – danas Voditeljica bilateralnog projekta “Usporedba nacionalnih i vjerskih identiteta učenika srednjih škola u Hrvatskoj i Sloveniji”; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Ministarstvo obrazovanja znanosti i sporta Republike Slovenije, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Ljubljani. (Suvoditeljica projekta: Dr Tamara Pavasović Trošt).
2019. – 2020. Voditeljica projekta “Antropološko istraživanje manjinskih religija u povijesnim arhivima Hrvatske”; Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja” (Unity through Knowledge Fund, UKF/HRZZ) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). (Suvoditelj projekta: Dr James Kapalo, PhD, Sveučilište u Corku, Irska).
2020. – danas Istraživačica na projektu “Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)”; Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). (Voditelj projekta: Dr Branko Ančić).
2018. – 2019. Istraživačica na projektu MSCA: European Researchers Night: “Techno Past Techno Future” (Obzor 2020 Ugovor No.818748); Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). (Voditelj projekta na IDIZ-u: Dr Branko Ančić)
2015. – 2017. Istraživačica na projektu “Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih”; Europske socijalni fond (ESF) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). (Voditelj projekta: Dr Branko Ančić).
2014. – 2017. Postdoktorandica na projektu „Modernizacijski stres, mladi i migracije“ (09/01/408); Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). (Voditeljica projekta: Dr Irena Martinović Klarić).

Odabrana bibliografija

Peternel, Lana: Complexity of Inner Belonging: Notions of Belonging and Alienation among Adolescents in Croatia. In: Beyond Ethnic Identity: Changing Youth Values at the European Periphery. T. Pavasović Trošt i D. Mandić (eds.). London; New York: Routledge, 2018. pp. 56-74.
Sujoldžić, Anita; Peternel, Lana; Kulenović, Tarik; Terzić, Rifet. 2006. Social Determinants of Health: A Comparative Study of Bosnian Adolescents in Different Cultural Contexts. Collegium Antropologicum. 30 (4) 703-711.
Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena. 2015. The Analysis of Cultural Consensus Model of Two Good Life Sub-domains – Health & Well-being and Migration & Socio-economic Milieu – In Three Population Groups from Croatia. Journal of Biosocial Science. 47(4) 469-492.
Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena. 2014. Cultural Importance of Two Lifestyle Sub-Domains (Education & Professional Life and Intimate & Family Relationships) in Croatian Youth: Significance for Holistic Anthropological Research. Journal of Anthropological Research. 70(3) 411-437.
Peternel, Lana; Vukšić, Marija. 2020. Cultural Models of Sustainability in Post-transitional Society: Development of Green Economy in Croatia. Anthropos, 115(1) 151-162.
Škiljan, Filip, Dugački, Vlastka; Peternel, Lana. 2021. Nestala naselja u Republici Hrvatskoj: Povijesno-demografsko-antropološke perspektive. Plejada, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti. Zagreb.
Petrović, Nikola; Peternel, Lana; Ančić, Branko. 2020. The Rejectionist Ethic and the Spirit of the Green Economy: The Western Zeitgeist, the Croatian Context, and Green Entrepreneurship. Traditiones. 49(1) 7-30.
Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena. 2017. Content and Distribution of Cultural Knowledge about Leisure Time, Social Participation and Material Goods: Significance for Holistic Anthropological Research of Psychosocial Stress in Croatian Youth. Anthropos, 112(1) 243-255.
Škreblin, Lana; Sujoldžić, Anita. 2003. Acculturation Process and Its Effects on Dietary Habits, Nutritional Behavior and Body-Image in Adolescents. Collegium Antropologicum. 27(2) 469-477.
Škreblin, Lana; Šimičić, Lucija; Sujoldžić, Anita. 2002. Ethnohistorical Processes, Demographic Structure and Linguistic Determinants of the Island of Vis. Collegium Antropologicum. 26(2) 333-350.
Peternel, Lana; Sujoldžić, Anita. 2009. Adolescents Eating Behavior, Body Image and Psychological Well-Being. Collegium Antropologicum. 33(1) 205-212.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=237200