Iva Odak

dr. sc.

Iva Odak

Znanstvena suradnica

Iva-Kosutic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

298641

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

sociologija obrazovanja

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
iva@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2015. doktorica sociologije; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. diplomirana sociologinja; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2017. – 2020. Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
2016. – 2019. Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene
2013. – 2016. Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija
2013. – 2015. E-quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
2007. – 2013. Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
2007. – 2010. Samovrednovanje škola – prva iskustva u osnovnim školama u Hrvatskoj
2009. Analiza modela financiranja studija u Hrvatskoj i Europi
2006. – 2009. Crime as a Cultural Problem -The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention. A Comparative Cultural Study in the EU-Accession States Bulgaria and Romania, the EU-Candidate States Turkey and Croatia and the EU-States Germany, Greece and United Kingdom

Odabrana bibliografija

Odak, I. i Puzić, S. (2019) Perspektiva društvenog podrijetla – Želje, planovi i stavovi učenika završnih razreda srednjih škola o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanje. U: Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca / Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (ur.) Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2019. 84-104.
Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić, I. (2018) Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka. Revija za socijalnu politiku (25) 2; 133-157.
Košutić, I. (2017) The Role of Cultural Capital in Higher Education Access and Institutional Choice. Center for Educational Policy Studies Journal. Vol. 7, No. 1: 149 – 169.
Doolan, K.; Košutić, I.; Barada, V. (2016). Reinforcing social disadvantage: Institutional habitus in Croatian higher education. U: Die Organisation von Bildung: Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung / Leeman, Regula Julia ; Imdorf, Christian ; Powell, Justin J.W. ; Sert, Mihael (ur.). Weinheim : Beltz Juventa. Str. 308-329.
Puzić, S.; Gregurović, M. i Košutić I. (2016) A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia. British Journal of Sociology of Education. Vol. 37 (2016), No 7: 1056-1076.
Košutić, I.; Puzić, S.; Doolan, K. (2015). Društveni i institucionalni aspekti odluke o studiranju i odabira visokoškolske institucije. U: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 123-163.
Puzić, S.; Košutić, I. (2015). Sociološki pristupi razumijevanju društvenih nejednakosti u obrazovanju. U: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.). Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 41-70.
Odak, Iva; Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Rister, Damir (2010.) Kako škole vide sebe: Analiza samoevaluacijskog upitnika u projektu samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 63-95.
Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Odak, Iva; Rister, Damir. (2010) Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 97-108.
Čaldarović, Ognjen; Štulhofer, Aleksandar; Kufrin, Krešimir; Glavašević, Bojan; Odak, Iva; Gregurović, Margareta; Detelić, Martina (2009) Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back. // Revija za sociologiju. 40[39] (2009) , 1-2; 3-22
Odak, I. (2003). Moda u društvu: suvremena sociologijska tumačenja. Revija za sociologiju, Vol. 34, No. 1-2: 96-107.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298641