Branko Ančić

doc. dr. sc.

Branko Ančić

Znanstveni suradnik

Branko Ancic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

300040

Naziv radnog mjesta:

znanstveni suradnik

Područje rada:

sociologija religije, sociologija održivog razvoja, sociologija zdravlja

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
mob: +385 98885024
fax: +385 1 4810263
skype: brankoancic
branko@idi.hr; brankoancic@gmail.com

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2019. Izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija
2017. Izabran za naslovnog docenta na Sveučilištu u Rijeci
2014. Izabran u zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje sociologija
2013. Doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Vjerska zajednica kao socijalni resurs: istraživanje o povezanosti religije i zdravlja
2013. Završio program Akademije za politički razvoj (program Vijeća Europe za politički razvoj)
2008. – 2013. Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2010. Boravak na GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften u EUROLAB-u (financiro FP7 Europske komisije) u sklopu dobivene istraživačke stipendije
2010. Boravak na GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften u EUROLAB-u (financiran FP7 Europske komisije) u sklopu dobivene istraživačke stipendije
2010. Međunarodna ljetna škola u organizaciji Institut für die Wissenschaften vom Menschen s temom Religion in Public Life (Cortona, Italija)
2007. Kontinuirano sudjelovanje na godišnjem poslijediplomskom kursu Future of Religion u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku
2006. Diplomirao sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Erich Fromm i kultura kapitalizma: reaktualizacija i strukturalno određenje
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

2018. – Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja, Sveučilište u Rijeci (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.
2018. – Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future, Projekt je financiran putem Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (2014. – 2020.).
2016. – 2018. Participativno upravljanje prirodnim resursima – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja). Projekt financiran kroz Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) u sklopu IPA 2012.
2016. – 2017. Istraživanje provedbe i učinka programa ERASMUS+ – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) (voditelj projekta). Projekt financira AMPEU.
2016. – Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti, Sveučilište u Zadru (suradnik); Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.
2015. – 2016. Nove paradigme u istraživanju održivosti: zelene ekonomije i dobrobit mladih, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (voditelj istraživanja)
2015. Znanjem do toplog doma – istraživanje energetskog siromaštva, Društvo za oblikovanje održivog razvoja
2013. CLICK – Povećanje razumijevanja klimatsko-energetske politike Europske unije i njenog utjecaja na svakodnevni život, Društvo za oblikovanje održivog razvoja
2013. Društveni i ekonomski učinci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
2007. – 2013. Manje vjerske zajednice kao akteri religijskih promjena u Hrvatskoj, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
2011. Stavovi i iskustva nereligioznih roditelja prema religiji i vjeronauku u javnim školama u Republici Hrvatskoj, Rosa Luxemburg Stiftung, Forum za slobodu odgoja, Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta „Protagora“
2010. Religiosity and Secularity as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka)
2010. Religiosity, Secularity and Plurality as Causal Variables in Quantitative Models, GESIS – Leibniz Institute für Sozialwissenschaften (Köln, Njemačka)
2007. – 2009. REVACERN – Religion and Values: Central and Eastern European Research Newtwork (suradnik – stipendist u tri navrata)
2007. → ISSP – International Social Survey Program, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (stalni član kontinuiranog projekta)

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300040