Anja Gvozdanović

dr. sc.

Anja Gvozdanović

Znanstvena suradnica

anja_gvozdanovic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

298663

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

istraživanja mladih, socijalni kapital, socijalno povjerenje, civilnost

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
anja@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2014. izabrana u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija
2013. doktorica sociologije; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. diplomirana sociologinja; Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

Voditeljica projekta:
2017. – 2019. Istraživanje mladih u Jugoistočnoj Europi 2018 – Hrvatska
2016. – 2020. Divided Past – Joint Future, IPA projekt u okviru clustera Civil Society Facility and Media Programme 2004-2015
2015. Provedba dva nacionalno reprezentativna istraživanja GOOD Inicijative za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole, financirano od strane The Open Society Foundations.
Članica istraživačkog tima:
2016. – Youth Work and Social Entrepreneurship, Portugal Entrepreneurship Education Platform
2014. Evaluacija institucije Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
2013. – 2014. Participacijski program UNESCO-a: Mlade žene u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike
2012. Shellovo istraživanje mladih u Hrvatskoj (u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert)
2012. Istraživanje kapaciteta udruga za povlačenje sredstava EU fondova Kvalitetom do uspjeha u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj.
2007. – 2013. Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju
2008. – 2009. PHARE Youth projekt: Mladi i izgradnja mira, u suradnji sa Centrom za mirovne studije
2008. – 2009. Sam svoj majstor: istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih, u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298663