Ana Maskalan

dr. sc.

Ana Maskalan

Znanstvena suradnica

ana-maskalan

Matični broj iz upisa znanstvenika:

281291

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje interesa

socijalna filozofija, filozofija roda, feministička teorija, kulturalni studiji, utopijski studiji

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
skype: ana.maskalan
ana@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2013. Izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija
2012. Viša znanstvena asistentica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
2012. Doktorirala filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Rod i utopija”
2006. Znanstvena asistentica na Institutu za društvena istraživanja u Zagreb
2005. Diplomirala filozofiju i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2018. – 2020. “Equal rights – Equal pay – Equal pensions“ Expanding the scope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality and combating poverty in Croatia”, REC-RGEN-PENS-AG-2017, Europska komisija.
2018. – 2019. “Uloga filozofije u oblikovanju refleksivnih potencijala – primjer odgojiteljske profesije”, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2018. – 2022. “Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu”, Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska zaklada za znanost.
2017. – 2020. „Sociološki profil hrvatske političke elite“, MZOS, programska sredstva.
2017. – 2020. „Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnica i nastavnika: motivacija, identiteti i socioemocionalno učenje“, MZOS, programska sredstva.
2017. – 2018. „Bioetički sadržaji u nastavi odgojiteljskih studija – prilog izgradnji odgojiteljske profesije“, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2016. – 2017. „Prisutnost bioetičkih sadržaja u nastavi učiteljskih i odgojiteljskih studija“, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2016. – 2017. „Evaluacija rada ustanove Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” za razdoblje 2007. – 2017.“, Grad Zagreb.
2015. – 2017. „Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj“, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, MZO, programska sredstva.
2015. – 2017. „Identitet i tijelo u reklamnim porukama“, MZO, programska sredstva.
2015. – 2017. „Kvaliteta života u zagrebačkoj mreži naselja“, MZO, programska sredstva.
2014. – 2015. International Social Survey Programme (ISSP) – modul “Obitelj i promjena rodnih uloga”.
2013. – 2015. „Evaluacija rada Institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske od 2003.-2013. godine“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH.
2013. – 2014. „Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike“, UNESCO.
2012. – 2013. „Zamišljanje budućnosti: konstrukcije kurikuluma u radikalno drukčijim vremenima“, MZOS, programska sredstva.
2007. – 2014. „Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj“, MZOS.
2006. – 2007. „Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u RH“, MZOS.

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=281291