Adrijana Šuljok

dr. sc.

Adrijana Šuljok

Znanstvena suradnica

Adrijana Suljok

Matični broj iz upisa znanstvenika:

263965

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

sociologija znanosti

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
fax: +385 1 4810263
adrijana@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

– od akademske godine 2015/2016. vanjska suradnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegij Uvod u znanstvenu komunikaciju)
2013. znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
2011. izbor u zvanje znanstvene suradnice
2011. doktorat znanosti iz sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2004. profesor sociologije, Filozofski fakultet Svečilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2020. – suradnica na projektu HRZZ „Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije – SOCRES“ (voditelj B. Ančić, Institut za društvena istraživanja)
2020. – suradnica na projektu HRZZ “Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju-INTERVAKC” (voditelj Ž. Pavić; Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku)
2018. Europska noć istraživača – Techno-Past Techno-Future, Obzor 2020 (H2020-MSCA-NIGHT-2018/19)
2007. – 2013./4 asistentica, a zatim voditeljica na projektu Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja (K. Prpić; B. Golub; A. Šuljok)
2004. – 2006. Asistentica na projektu Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju (voditeljica K. Prpić)

Odabrana bibliografija

Šuljok, Adrijana (2019): Postoji li medijatizacija znanosti u Hrvatskoj?, u: MEDIJI I MEDIJSKA KULTURA- EUROPSKI REALITETI Zbornik radova 3. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa(Osijek, 4. i 5. svibnja 2017.) / Piližota, Vlasta i sur. (ur.). Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019. str. 205-221
Šuljok, Adrijana (2015): Changes in media selection and framing of science news in Croatian daily press // Journal of science communication – JCOM, 14 (2015), 1; 1-19
Šuljok, Adrijana; Brajdić Vuković, Marija (2013): How the Croatian daily press presents science news. Science and Technology Studies. 26 (1); 92-112.
Prpić, Katarina; Šuljok, Adrijana; Petrović, Nikola (2009): Gender differences in the research productivity of natural and social scientists, in: Women in Science and Technology / Eds. K. Prpić et al. Zagreb : Institute for Social Research / Sociology of Science and Technology Network of the European Sociological Association, pp. 109-138.
Jokić, Maja; Šuljok, Adrijana (2009). Productivity and its impact in the ISI and Scopus citation databases from 1996 to 2005 // Beyond the Myths about the Natural and Social Sciences: A Sociological View / Prpić, Katarina (ur.). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 143-172
Prpić, Katarina; Šuljok, Adrijana (2008): Kako znanstvenici shvaćaju znanstvenu izvrsnost?, u: Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled / ur. K. Prpić. Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, str. 191-225.
Živković, Ilija; Šuljok, Adrijana; Bagić, Dragan (2008). Catholic Religious and Spiritual Identity of Mediterranean Adolescents: Comparing Four Regions in Post-Communist and Western Europe. // Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. 3 (4) str. 401-421.
Šuljok, Adrijana (2006): Socijalno podrijetlo mladih znanstvenika i (samo)obnavljanje znanosti. Sociologija sela : časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnog razvoja, 44, br. 172/173, str. 289-308.
Brajdić Vuković, Marija; Šuljok, Adrijana (2005): Slika znanosti u dnevnom tisku: popularizacija ili marginalizacija?, u: Elite znanja u društvu (ne)znanja / ur. K. Prpić. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, str. 291-322.
Golub, Branka; Šuljok, Adrijana (2005): Socijalni profil znanstvenika i njegove mijene (1990.-2004.), u: Elite znanja u društvu (ne)znanja / ur. K. Prpić. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, str.123-183.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263965