Teo Matković

dr. sc.

Teo Matković

Viši znanstveni suradnik

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

263434

Naziv radnog mjesta:

viši znanstveni suradnik

Područje rada:

obrazovanje, tržište rada, karijerne tranzicije, društvene nejednakosti, socijalne politike, evaluacije učinka

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
teo@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018. Viši znanstveni suradnik (socijalne djelatnosti)
2017. Viši znanstveni suradnik (sociologija)
2012. – 2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent pri katedri za socijalnu politiku
2011. Znanstveni suradnik (socijalne djelatnosti)
2011. Doktorat znanosti iz socijalne politike, Sveučilište u Zagrebu. Disertacija “Obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj”
2004. – 2011. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent pri katedri za socijalnu politiku
2004. Magisterij znanosti iz sociologije, Nuffield college, University of Oxford. Magistarski rad “Different Ways of Being One’ s Own Boss: Patterns of Self-Employment in Croatia”
2002. Sveučilišni studij sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2019. A study on financing and governance in pre-primary education (UNICEF)
2018. – 2019. Analize zaposlenosti i plaća kroz administrativne mikropodatake DZS u okviru projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – perspektive tržišta rada“ (ESF)
2018. – 2020. Istraživanje uvjeta rada u predškolskom obrazovanju u okviru projekta „Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta“ (ESF)
2018. – 2019. Jobs and inclusion in Slavonia, Baranja and Srijem (Svjetska banka)
2018. – 2019. Nacionalna dionica pilota Eurograduate istraživanja (Eurograduate konzorcij, DG EAC)
2018. Croatia NDS RAS – Education and Skills Note (Svjetska banka)
2018. Analitička podloga za odabir prioritetnih zanimanja u strukovnom obrazovanju u okviru projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” (ESF, ASOO)
2017. – 2018. Analiza dostupnosti, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MDOMSP)
2015. – 2016. Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada 2010.-2013. (HZZ, IPA)
2015. – 2016. Daljnji razvoj standarda zanimanja (HZZ, ESF)
2014. – 2015. Anketa poslodavaca HZZ-a (HZZ)
2013. – 2016. Razvoj analitičkog modela i pilotno uvođenje Statistički asistiranog profiliranja nezaposlenih u procese HZZ-a u okviru projekta „Modernizacija sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj“ (Svjetska banka, HZZ, MSPM)
2013. – 2014. Uparivanje podataka iz javnih registara u svrhu Analize zapošljivosti studenata koji su završili studij na veleučilištima i visokim školama u razdoblju od 2008. do 2013. godine (MZO, HZZ, HZMO)
2012. – 2014. Projekt potpore za razvoj nacionalnih arhiva istraživačkih podataka u društvenim znanostima (SERSCIDA, FPVII potprogram Capacities, aktivnost Science in Society)
2012. – 2013. Mapiranje politika i praksi socijalne inkluzije i socijalne kohezije u strukovnom obrazovanju (LSEE/European Training Foundation)
2012. – 2013. Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu (Sveučilišni razvojni program “Izvrsno”)
2011. – 2012. Adjustments in the public sector: Scope, effects and policy issues (ILO/EK)
2011. Ishodi na tržištu rada i prelazak u visoko obrazovanje za osobe koje su završile strukovno obrazovanje. Sektorski profili u okviru IPA4 projekta „Strengthening institutional framework for the development of the VET occupational standards & curricula“
2011. Evaluacija mjera Aktivne politike zapošljavanja koje je HZZ provodio 2009. i 2010. godine primjenom metode uparivanja. (HZZ)
2010. Nacionalna dionica EUROSTUDENT IV istraživanja (Eurostudent konzorcij/MZOS)
2009. – 2010. Social Impact Analysis and Response to the Effects of Economic Crisis (UNDP i Svjetska banka)
2008. – 2010. Educational Systems and Labour Markets in Central and Eastern Europe (Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung /Volkswagen foundation)
2007. – 2009. Istraživanje o mladima u nepovoljnom položaju (koji ispadaju iz obrazovnog sustava i imaju teškoće pri prelasku iz obrazovanja u svijet rada) u okviru Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (MZSS)
2007. – 2008. European Quality of Life Survey (EQLS) za Hrvatsku (UNDP)
2006. Komparativna studija tržišta rada i sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj (ASO, CARDS 2002)

Odabrana bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/263434?chunk=100&order_by=year_desc