Saša Puzić

dr. sc.

Saša Puzić

Viši znanstveni suradnik

male_silhouette

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

264053

Naziv radnog mjesta:

viši znanstveni suradnik

Područje rada:

sociologija obrazovanja, multikulturalizam

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
puzic@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2009. doktorat iz sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2003. magisterij iz sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1997. diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2017. – 2020. Hand in Hand: Social and Emotional Skills for Tolerant and Non-discriminative Societies (A Whole School Approach)
2013. – Socijalni identiteti, pristup visokom obrazovanju i odabir studija (HRZZ)
2013. – Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskih kurikuluma (IPA)
2010. Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u RH (Centar za mirovne studije, Zagreb)
2007. – 2013. Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj (MZOŠ)
2006. CAREER: Platforma za centre profesionalnog savjetovanja u Hrvatskoj (TEMPUS)
2006. Školarine u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj: poveznice između plaćanja studija i uspješnosti studiranja
2002. – 2007. Evaluacija nastavnih programa i izrada modela kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj (MZOŠ)

Odabrana bibliografija

Puzić, S. i Baranović, B. (2012) Društveni aspekti matematičkog obrazovanja, Revija za sociologiju, 42 (2): 161-186.
Puzić, S. i Bezinović, P. (2011) Regionalne i rodne razlike u vrijednosnim stavovima srednjoškolaca u dvjema hrvatskim županijama: tranzicija, modernizacija i promjene vrijednosti. Revija za sociologiju, 41 (2): 213-238.
Puzić, S. (2011) Interkulturno obrazovanje kao čimbenik društvene kohezije: neka europska iskustva, u Vjekoslav Afrić i sur. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: FF press, 143-157.
Puzić, S. (2009) Habitus, kulturni kapital i sociološko utemeljenje interkulturnog obrazovanja. Sociologija i prostor, 47 (3/185): 263-283.
Puzić, S. (2007) Interkulturno obrazovanje u europskom kontekstu: analiza kurikuluma odabranih europskih zemalja. Metodika, 8 (15): 373-407.
Puzić, S. (2006) Decentralizacija kurikuluma i jačanje autonomije škole: uloga ravnatelja, u Branislava Baranović (ur.) Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 259-299.
Puzić, S.; Doolan, K.; Dolenec, D. (2006). Socijalna dimenzija “Bolonjskog procesa” i (ne)jednakost šansi visokog obrazovanja: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 44, 172-173 (2-3): 221-243.
Puzić, S., Batarelo, I. i Hoblaj, P. (2005). Vođenje škole u decentraliziranom sustavu. Napredak, 146 (3): 328-338.
Puzić, S. (2004). Multikulturalizam i izazovi posttradicionalne pluralizacije. Politička misao, 41 (4): 59-71.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264053