Mirjana Adamović

dr. sc.

Mirjana Adamović

Viša znanstvena suradnica

female-silhouette

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

264005

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada:

sociologija roda, sociologija obitelji, feminističke teorije, sociologija kulture, kulturalne studije

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
skype: madamovic007
mirjana@idi.hr
madamovic007@gmail.com

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018. Viša znanstvena suradnica, polje sociologija
2017. – Vanjska suradnica u nastavi (Doktorski studij humanistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu); kolegij: Uvod u metode istraživanja u humanistici: teorije, koncepti, logika, terminologija, praksa
2017. – 2018. Vanjska suradnica u nastavi (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), kolegiji: Feminističke teorije i pokreti i Sociologija obitelji
2012. Znanstvena suradnica, polje sociologija
2010. Viša asistentica
2005. Asistentica
1992. – 2005. Viša stručna suradnica – Centar za kulturu Trešnjevka, Grad Zagreb
1992. Profesorica sociologije – X. Gimnazija, Zagreb
2010. Doktorirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2003. Magistrirala na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1991. Diplomirala sociologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

Voditeljica projekta:
2017. Evaluacija rada Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb” za razdoblje od 2007.-2017. godine (Grad Zagreb)
2014. – 2017. Identitet i tijelo u reklamnim porukama (MZO, programska sredstva)
2014. Evaluacija institucije Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
2013. – 2014. Participacijski program UNESCO-a: Mlade žene u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike
2004. Komparativna analiza europske strategije zapošljavanja, nacionalnih akcijskih planova zemalja članica EU i nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja RH za 2004.“ Za Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova RH
Članica istraživačkog tima:
2019. – 2022. Regulacija prostitucije u Hrvatskoj (Hrvatska zaklada za znanost)
2018. – 2021. Equal rights – Equal pay – Equal pensions – Expanding the scope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality and combating poverty in Croatia (Europska komisija)
2018. FES Youth Studies Southeast Europe (Friedrich Ebert Stiftung)
2017. Previous experiences in migration and migratory aspirations of Croatian youth (Friedrich Ebert Stiftung)
2017. – 2020. Sociološki profil hrvatske političke elite (MZO, programska sredstva)
2016. – 2020. Divided Past – Joint Future, IPA – Cluster: Civil Society Facility and Media Programme 2004 – 2015 (Europska komisija)
2014. – 2016. Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja (MZO, programska sredstva)
2014. International Social Survey Programme – Obitelj i promjena rodnih uloga IV
2007. – 2013. Identitet Drugih u Republici Hrvatskoj (MZOS)
2005. – 2007. Rodno (spolno) obilježavanje vremena i prostora u Republici Hrvatskoj (MZOS)
2000. Migracije mladih znanstvenika – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
1997. Socijalne navike i aspiracije studenata Zagrebačkog sveučilišta – Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu

Odabrana bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264005