Marija Brajdić Vuković

izv. prof. dr. sc.

Marija Brajdić Vuković

Viša znanstvena suradnica

MBV

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

263976

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada:

sociologija znanosti i tehnologije, metodologija društvenih istraživanja

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883552
mob: +385 959098140
fax: +385 1 4810263
skype: marebv
marija@idi.hr
mbvukovic@gmail.com

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

Prosinac, 2019. – trenutno Izvanredna profesorica u području društvenih znanosti, polje sociologije (naslovno zvanje)
Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Listopad, 2019. – trenutno Viša znanstvena suradnica
Centar za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti, Institut za društvena istraživanja, Frankopanska 22/I, Zagreb
Svibanj, 2015. – Veljača 2017. Pročelnica Odjela za sociologiju
Hrvatski studiji Stveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta, 83d, Zagreb
Djelatnost ili sektor: Visoko obrazovanje
Siječanj, 2014. – Rujan, 2019. Docentica na Odjelu/Odsjeku za sociologiju
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Bornogajska cesta 83d, Zagreb
Djelatnost ili sektor Visoko obrazovanje
Svibanj, 2012. – Prosinac, 2013. Viša znanstvena asistentica
Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb
Na projektu „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ (voditeljice dr. sc. K. Prpić / dr. sc. B. Golub)
Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut
Siječanj, 2007. – Svibanj, 2012. Znanstvena asistentica
Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb
Projekt „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ (voditeljica dr. sc. K. Prpić)
Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut
Prosinac, 2003. – Prosinac, 2006. Znanstvena novakinja
Institut za društvena istraživanja, Amruševa 11, Zagreb
Na projektu „Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“ (voditeljica dr. sc. K. Prpić)
Djelatnost ili sektor: Znanost, javni institut
Lipanj, 2002. – Prosinac, 2003. Voditeljica istraživanja u području javnog mnijenja
Ipsos Puls, Budmanijeva 1, Zagreb
Djelatnost ili sektor: Privatni sektor, marketing i javno mnijenje
Siječanj – Lipanj, 2002. Asistentica u nastavi
Odsjek za sociologiju i humanu geografiju, Sveučilište u Tromsu, Norveška
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

Domaći znanstveni projekti:
2019. PROSO “Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić. Status: istraživačica.
2016. – 2019. APIKS “Academic Profession in Knowledge Society’, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević. Status: istraživačica.
2015. – trenutno “Degrowth Doughnut”, Institut za političku ekologiju, voditelj: dr. sc. Mladen Domazet. Status: istraživačica.
2016. “Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u Hrvatskoj”. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Status: voditeljica projekta.
2015. “Suradničke mreže, kompetitivnost i profesionalna etika znanstvenika u prirodnim i društvenim znanostima”. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Status: voditeljica projekta.
2014. – 2017. APROFRAME “Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities” (2014-2017), projekt u potpori HRZZ, voditeljica prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Status: istraživačica.
2014. – 2017. PROBIOPS “Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People’s Sexual Socialization and Health“ (2014 – 2017), projekt u potpori HRZZ, voditelj prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Status: istraživačica.
2007. – 2014. „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, voditeljica dr. sc. Katarina Prpić/dr. sc. Branka Golub. Status: suradnica.
2002. – 2006. „Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, voditeljica dr. sc. Katarina Prpić. Status: suradnica.
2002. Troškovi oporezivanja u Hrvatskoj: administrativni troškovi i troškovi ispunjavanja porezne obveze, Institut za javne financije, Zagreb, voditeljica dr.sc. Katarina Ott. Status: suradnica.
Međunarodni znanstveni projekti:
2010. – trenutno International Social Survey Program, voditeljica dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Status: metodologinja.
2002. – 2008. South-East European Social Survey Program, voditelj prof. dr. sc. Albert Simkus, Sveučilište u Trondheimu, Norveška. Međunarodni projekt financiran od strane Vlade Kraljevine Norveške. Status: znanstvena suradnica.

Odabrana bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/263976?report=1