Jelena Zlatar Gamberožić

dr. sc.

Jelena Zlatar Gamberožić

Viša znanstvena suradnica

jelena zlatar

Matični broj iz upisa znanstvenika:

290355

Naziv radnog mjesta:

znanstvena suradnica

Područje rada

sociologija prostora

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4922925
fax: +385 1 4810263
jelena@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018. Izabrana u zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija
2014. Primljena na radno mjesto znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija
2013. – 2018. Izvršna urednica znanstvenog časopisa Sociologija i prostor Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu
2009. – 2014. Sekcija Sociologija prostora (tajnica)
2012. Izabrana u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje sociologija
2012. Doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom „Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine“
2011. STS Italia (Italian Society of Science and Technology Studies) ljetna škola “Cities, Infrastructures, Networks”, Alghero, Sardinija
2007. – 2011. Poslijediplomski tečaj Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, IUC, Dubrovnik
2006. Upisala Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2006. Diplomirala na jednopredmetnom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na dvopredmetnom studiju sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2000. Jezična XVI (Križanićeva) gimnazija u Zagrebu
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

2018. – 2019. Bilateralni projekt Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane
2017. – 2018. Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti
2016. – 2018. Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti
2015. Dimenzije održivog razvoja otoka Brača: primjer mjesta Bola
2015. – 2016. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice kao sustava naselja u suradnji s Filozofskim fakultetom iz Nikšića, Sveučilišta Crna Gora (financiran od strane MZOS-a)
2014. – 2016. Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja financiranog od strane MZOS-a
2013. Održivi razvoj na otočkim zajednicama: studija slučaja Postira na otoku Braču
2007. – 2014. Akteri društvenih promjena u prostoru
2006. – 2007. Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije

Odabrana bibliografija

Zlatar Gamberožić, J. (2018). Primjeri urbane obnove šireg gradskog centra grada Zagreba. Zbornik radova sa znanstvenog skupa: Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke: između privatnih interesa i potreba građana. Banja Luka, Republika Srpska (27.10.2017). U: Perić Romić, R; i Savić, D. (ur.) Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke: između privatnih interesa i potreba građana. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, str. 107-133.
Zlatar Gamberožić, J.; Tonković, Ž. (2016). From mass tourism to sustainable tourism: a comparative case study of the island of Brač. Socijalna ekologija, 24, 2-3, 85-102.
Zlatar Gamberožić, Jelena (2016) Aspekti specifičnih oblika urbane obnove i revitalizacije u Zagrebu i Podgorici. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 65-104.
Zlatar Gamberožić, Jelena; Svirčić Gotovac, Anđelina (2016). Transformation of public space in Zagreb since 2000. U: Joãc Teixeira Lopes, Ray Hutchison, eds. Public spaces: times of crisis and change. Bingley: Emerald Group Publishing. Research in Urban Sociology, 15, str. 105-126.
Zlatar, J. (2015). The quality of housing at the subjective level: aesthetic and ecological aspects of the neighbourhood and citizen participation. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, str. 75-114.
Zlatar, J. (2014). City Profile. Zagreb Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning. 39, str. 144-155.
Zlatar, J. (2013.) Urbane transformacije suvremenog Zagreba. Sociološka analiza (monografija). Zagreb: Plejada i Institut za društvena istaživanja.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2013) Housing Quality and Lost (Public) Space in Croatia. RealCorp 2013: Plannning Times. Schrenk, M.; Popovich, V.V.; Zeile , P.; Elisei, P. (eds). Rome: Tagungsband/Proceedings Real Corp, pp. 399-405.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (Ur.) (2012.) Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj (zbornik radova međunarodne konferencije). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Zlatar, J. (2011). Utjecaj trgovačkih centara (kao ne-mjesta) u gradu Zagrebu na nestajanje javnog prostora. U: Čapo, J.; Gulin Zrnić, V. (Ur.) Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, str. 317-331.
Zlatar, J. (2010). Odrednice turističke djelatnosti u smjeru održivog razvoja – primjer mjesta Povlja na otoku Braču. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 48, 187 (2): 247-273.
Seferagić, D.; Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2009). Sociological Approach to Landscapes in Croatia: Examples of the Mediterranean Landscape. U: Mohović, R.; Dumbović Bilušić, B.; Lipovac, N. (Ur.) Mošćenički zbornik. Mošćenice: Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga u suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove), str. 45-65.
Zlatar, J. (2008). Anthony Giddens: Refleksivna projekcija osobnosti. Revija za sociologiju 39 (3): 161-182.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 46, 179 (1): 53-76.
Zlatar, J. (2007). Anthony Giddens: Značenje i transformacija intimnosti. Filozofska istraživanja 2 (106): 441-451.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Spasić, N. (Ur.) Održivi prostorni razvoj gradova. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 25-43.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnoga razvoja 45, 175 (1): 29-61.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290355