Dunja Potočnik

dr. sc.

Dunja Potočnik

Viša znanstvena suradnica

Dunja Potocnik

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

264020

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada:

istraživanje mladih i društvene strukture

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
skype: dunja_p
dunja@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2011. doktorat iz područja sociologije pod naslovom Međugeneracijska mobilnost u Hrvatskoj (1984-2004): Usporedba socijalističkog i tranzicijskog razdoblja
2011. sudjelovala u studijskom posjetu pod Comenius programom Schools in Enterprises, Enterprises in Schools – How to bring them closer? Češka: Zlin
2009. završila program Akademije za politički razvoj, hrvatskog ogranka projekta Vijeća Europe Schools of Political Studies u Zagrebu.
2004. sudjelovala u ljetnoj politološkoj školi Beyond Enlargement. The Wider Europe and the New Neighborhood. Italija: Cervia
2001. završila trening za voditelje Projekta građanin (Project Citizen) u nastavi
2001. završila Mirovne studije u Zagrebu.
1999. diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Tranzicija u Hrvatskoj kao korporativna akcija.
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

2020. Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine − Faza I (u koordinaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina).
2018. – 2020. Equal Rights – Equal Pay – Equal Pensions: Expanding the schope of implementation of gender equality actions and legal standards towards achieving gender equality in combating poverty in Croatia (financiran od Europske komisije: Rights, Equality and Citizenship programme)
2017. – 2018. Shell istraživanje mladih u Hrvatskoj, financirano od strane Friedrich Ebert Stiftunga
2017. – 2018. Analiza nacionalnih politika zapošljavanja mladih u okviru Horizon 2020 Except projekta
2017. članica stručne skupine za nezaposlenost mladih Impact Hub-a Zagreb, projekt financiran od strane Zaklade Robert Bosch
2017. – 2018. Youth Wiki, projekt financiran od strane Europske komisije
2015. – 2016. Analysis of the first results of the implementation of the 2014–2020 Operational Programmes supported by the Youth Employment Initiative (YEI) and related YEI and ESF youth employment actions in the Member States in 2015 and 2016, u koordinaciji Public Policy and Management Institute iz Litve i uz financiranje Europske komisije.
2015. – 2020. EU Kids Online, u suradnji s Fakultetom za političkih znanosti i Edward Bernays visokom školom za komunikacijski i turistički menadžment
2014. projekt izrade Profila sektora u području odgoja i obrazovanja, u koordinaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava
2014. Multiple discrimination in Europe, u koordinaciji Europskog foruma mladih
2014. International review of youth policy in Serbia, u koordinaciji Vijeća Europe
2014. IPA projekt Skills forecasting – reverting negative trends in skills and jobs matching, koordiniran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2013. – 2014. Platforma za uključivanje Roma u Međimurskoj županiji, u koordinaciji UNDP Hrvatska
2013. – 2014. istraživanje u okviru projekta Škole 2.0, u koordinaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet)
2013. – 2014. Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima, financiran od strane “UNESCO-ovog Participacijskog programa za 2012. i 2013.”
2013. Impact of Youth Information, koordinirano od  Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih (the European Youth Information and Counselling Agency)
2013. Potencijali i perspektive inicijalnog obrazovanja savjetnika u profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj, financiran od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije
2013. projekt izrade konceptualne osnove za Zakon o mladima, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
2012. – 2013. izrada analitičkog izvještaja o položaju Roma u Republici Hrvatskoj u području obrazovanja i zapošljavanja, u koordinaciji UNDP Hrvatska
2012. istraživanje sklonosti pseudoznanstvenim stavovima provedeno na polaznicima ljetnih škola znanosti
2012. Shell istraživanje mladih u Hrvatskoj, financirano od strane Friedrich Ebert Stiftunga
2012. izrada izveštaja o inovacijskom potencijalu županija na projektu SPRINT (Stvaranje PotpoRnog okruženja za podizanje INovacijskog i Tehnološkog potencijala u pograničnom području), unutar IPA prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska
2012. projekt Edgeryders Vijeća Europe
2012. projekt istraživanja kapaciteta udruga za povlačenje sredstava EU fondova Kvalitetom do uspjeha u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj
2011. – 2014. koordinatorica za Hrvatsku na projektu EU KidsOnline III, u koordinaciji London School of Economics, financiranom od strane EU Safer Internet Programme Europske komisije
2011. Istraživanje o mladim visokoobrazovanim nezaposlenim osobama u Međimurskoj županiji. IPA projekt  „Generation next at Work“
2011. istraživanje o Strukturiranom dijalogu s mladima u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU
2010. – 2014. Godišnja istraživanja sociodemografske strukture polaznika ljetnih škola znanosti u Hrvatskoj.
2009. Youth and Employment u okviru Youth Partnership Vijeća Europe
2008. – 2009. PHARE projekt Mladi i izgradnja mira u suradnji sa Centrom za mirovne studije, Mrežom mladih Hrvatske i Dokumentom
2008. – 2009. Obrazovne i radne karijere mladih u RH  u suradnji s UNDP, MZSS, HZZ i MZES
2008. – 2009. Sam svoj majstor – istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih  u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i Centrom za mirovne studije
2008. Moja prava kroz učenje i rad u suradnji s Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj
2007. – 2011. Hrvatski studenti u europskom kontekstu: društvena elita u nastajanju, Institut za društvena istraživanja
2007. WEB MOB Project – Development of Researchers Mobility Policy Guidelines for the Region of Western Balkans, INCO FP-7 projekt
2005. – 2008. Status and Perspectives of the PhD Candidates in EURODOC (the European Council of Doctoral Candidates and Young Researchers)
2005. – 2006. Društveni položaj, problemi i potrebe mladih zagrebačke županije, Institut za društvena istraživanja
2004. UNDP projekt o društvenom razvoju mladih
2003. – 2006. Mladi i europski integracijski procesi, Institut za društvena istraživanja
2003. članica hrvatskog tima za izradu izvještaja za European Training Foundation pod naslovom Developing Common Approaches in Vocational Education and Training for Disadvantaged Young People in the Western Balkan Countries.

Odabrana bibliografija

2020. Moxon, D.; Pašić, L.; Potočnik. D.; Serban, A.; Stefan, V. (Eds.): Young People, Social Inclusion and Digitalisation. Council of Europe.
2019. Gvozdanović, A.; Ilišin, V.; Adamović, M.; Potočnik, D.; Baketa, N.; Kovačić, M.: Youth study Croatia 2018/2019. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
2018. Gvozdanović, A.; Ilišin, V.; Potočnik, D. Contradictory tendencies in the political culture of Croatian youth: unexpected anomalies or an expected answer to the social crisis? Journal of Youth Studies 21(1): 57-71.
2018. Nico, M.; Taru, M.; Potočnik, D.; Salikau, A. (Eds.): Needles in Haystacks Finding a way forward for cross-sectoral youth policy. Council of Europe.
2017. Potočnik, Dunja: Obiteljske okolnosti mladih, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 31-73.
2017. Potočnik, Dunja: Sužene mogućnosti mladih u Hrvatskoj: perspektiva (samo)ograničavanja, u: Jakovina, Tvrtko (ur.): Dvadesetpet godina hrvatske neovisnosti: kako dalje? Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 349-393.
2017. Potočnik, Dunja; Spajić Vrkaš, Vedrana: Mladi u Hrvatskoj: sudjelovanje na tržištu rada i prostorna mobilnost, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 143-184.
2017. Spajić Vrkaš, Vedrana; Potočnik, Dunja: Mladi i obrazovanje pred izazovima globalne konkurentnosti, u: Ilišin, V.; Spajić Vrkaš, V. (ur.): Generacija osujećenih. Mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 75-141.
2015. Ilišin, V., Gvozdanović, A.; Potočnik, D. ( ur.): Demokratski potencijal mladih u Hrvatskoj. Zagreb: Centar za demokraciju Miko Tripalo i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
2014. Potočnik, D.: Profesionalne aspiracije i svijet rada u očima hrvatskih studenata, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 133-172.
2014. Potočnik, D.: Socijalni status hrvatskih studenata, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 57-96.
2014. Potočnik, D.: Studenti u umreženom društvu, u: Ilišin, V. (ur.): Sociološki profil hrvatskih studenata. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 377-398.
2014. Adamović, M.; Galić, B.; Gvozdanović, A.; Maskalan, A.; Potočnik, D.; Somun Krupalija, L. (ur.): Young Women in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy. Zagreb, Sarajevo : Institute for Social Research in Zagreb; Human Rights Centre, University of Sarajevo.
2013. Ilišin, V.; Bouillet, D.; Gvozdanović, A.; Potočnik, D. Mladi u vremenu krize: Hrvatska 2012. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung/Institut za društvena istraživanja.
2012. Potočnik, D.: Intergenerational educational mobility in the transitional period in Croatia: 20 years later, u: Naterer, A. and Fištravec, A. (eds): SUBKULTURE: Prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj – Identiteta, etničnost, nacionalnost. Subkulturni azil: Maribor, 91-108.
2010. Ilišin, V.; Potočnik, D.: Sociological Portrait of Contemporary Croatian Youth. Journal Annales, Series historia et sociologia 20(1): 41-57.
2010. Vinković, D.; Potočnik, D.: Educational asymmetries in the making: Science Fair Competitions as Proxies of the Economic Development. Sociologija i prostor 48(1): 51-75.
2009. Gvozdanović, A.; Potočnik, D.: Mladi i izgradnja mira. Analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade. Zagreb: Centar za mirovne studije i Institut za društvena istraživanja.
2008. Bouillet, D.; Ilišin, V.; Potočnik, D.: Continuity and Changes in Croatian University Students’ Leisure Time Activities (1999-2004). Sociologija i prostor 2: 123-143.
2008. Ilišin, V.; Potočnik, D.: Profesionalne i životne aspiracije studenata Zagrebačkog sveučilišta. Sociologija i prostor 3-4: 285-310.
2008. Potočnik, D.: Izbor studija: motivacijska struktura upisa i očekivani uspjeh u pronalasku željenog posla. Sociologija i prostor 3-4: 265-284.
2007. Potočnik, D.: Human Rights as a Card to Democratic Europe, in: Ilišin, V. (ed): Croatian Youth and the European Integration. Zagreb, Institute for Social Research, 149-185.
2007. Potočnik, D.: Integracija mladih u tržište rada, u: Ilišin, V.; Radin, F. (ur) Mladi: problem ili resurs? Zagreb, Institut za društvena istraživanja.
2007. Potočnik, D.: Mladi i nove tehnologije, u: Ilišin, V.; Radin, F. (ur): Mladi: problem ili resurs? Zagreb, Institut za društvena istraživanja.
2007. Potočnik, D.: Socio-Economic Basis for Religious Socialization and Youth Issues in Croatia, in: Michael R. Ott (ed) The Future of Religion: Toward a Reconciled Society. Boston (MA): Brill, 365-383.
2006. Potočnik, D.: Obrazovni resursi i zapošljivost mladih, u: Ilišin, V. (ur): Mladi između želja i mogućnosti: Položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagrebačka županija, 93-141.
2006. Potočnik, D.: Posjedovanje i korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, u: Ilišin, V. (ur) Mladi između želja i mogućnosti: Položaj, problemi i potrebe mladih Zagrebačke županije. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagrebačka županija, 141-165.
2005. Potočnik, D.: Ljudska prava kao ulaznica u demokratsku Europu, u: Ilišin, V. (ur): Mladi Hrvatske i europska integracija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 141-172.
2003. Ilišin, V.; Mendeš, I.; Potočnik, D.: Politike prema mladima u obrazovanju i zapošljavanju. Politička misao XL(40)3: 58-89.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=264020