Boris Jokić

dr. sc.

Boris Jokić

Viši znanstveni suradnik

boris-jokic

Matični broj iz upisnika znanstvenika:

263910

Naziv radnog mjesta:

viši znanstveni suradnik

Područje rada:

obrazovne znanosti, psihologija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
skype: borotaborota
boris@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2009. dr. sc. –  Faculty of Education, University of Cambridge, UK; Tema disertacije: „Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives“.
2005. MPhil –  Faculty of Education, University of Cambridge, UK: Tema rada „Religious Education in Croatia – A Case to be Opened“
2001. B.Sc – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Tema rada „Utjecaj pasivne izloženosti stereotipu na uradak u testu opće informiranosti“
2018. Viši znanstveni suradnik
2010. Znanstveni suradnik
2009. Viši asistent
2002. Znanstveni novak

Istraživački projekti

2013. – Istraživanje učeničkog razumijevanja prirode znanosti i stavova prema prirodoznanstvenim predmetima u osnovnoj i srednjoj školi (IDIZ)
2013. – Usvajanje bioloških koncepata tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, IDIZ, Agencija za odgoj i obrazovanje)
2011. – 2014. Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih i ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata državne mature provedene u školskim godinama 2009./10. – 2012./13. (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
2011. – 2013. Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Matematike 2009./10. – 2011./12. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2010. – 2011 Evaluacija uvođenja programa rada s nadarenim učenicima u XV. Gimnaziji Zagreb (XV. Gimnazija, Zagreb)
2010. – 2011. Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2010. – 2011. Istraživanje uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoških mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2010. – 2011. Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje uključivanja kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (Centar za mirovne studije)
2010. Analiza zaključnih ocjena učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2009. Usklađenost nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama Republike Hrvatske s Državnim pedagoškim standardima i usporednim vrijednostima u europskim zemljama (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2009. Analiza neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2008. – 2013. Ujednačavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2008. – 2011. Private Tutoring Phenomenon: Developing Policy Options (Network of Educational Policy Centers)
2007. – 2008. Primary Review Project (University of Cambridge)
2006. – 2009. International Social Survey Programme (ISSP)
2006. –  2007. Ključne kompetencije ‘učiti kako učiti’ i  ‘poduzetništvo’ u osnovnom školstvu Republike Hrvatske (European Training Foundation, Torino, Italija)
2004. – 2007. Praćenje pojave privatnih instrukcija u srednjoškolskom obrazovanju (Open Society Institute– Education Support Programme)
2002. – 2006. Evaluacija nastavnih programa i razvoj modela kurikuluma za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Odabrana bibliografija

Autorske knjige
Jokić, B. (2013). Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja u Zagrebu.
Ristić Dedić, Z., Jokić, B.  i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije.  Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja u Zagrebu.
Ristić Dedić, Z., Jokić, B.  i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije.  Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istaživanja.
Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2007). U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Republike Hrvatske; Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Uredničke knjige
Jokić, B. (ur). (2013). Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia. Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Jokić, B. (ur.). (2007). Key Competences ‘Learning to Learn’ and ‘Entrepreneurship’ in Croatian Elementary Education. Torino: European Training Foundation.
Radovi u knjizi
Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2013). Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 21-32). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Jokić, B. (2013). Methodological Considerations and Challenges. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 33-70). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Bregvadze, T. & Jokić, B. (2013). Characteristics of Formal Education Systes and the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 71-114). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Soldo, A. & Jokić, B. (2013). The Roles of Teachers in the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 115-162). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Kirss, L. & Jokić, B. (2013). Individual Pupil Characteristics and the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 163-208). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Kazimzade, E. & Jokić, B. (2013). The Roles of Parents in the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 209-238). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Kazimzade, E. (2013). Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 239-263). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Ristić Dedić, Z. & Jokić, B. (2013). Equity issues related to the use of private tutoring services. U: B. Jokić (Ur.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (str. 265-301). Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC).
Jokić, B., Soldo, A. & Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. U: M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (Ur.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (str. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers and Mediterranean Journal of Educational Studies.
Jokić, B. (2012). Obrazovanje i tržište rada: Nemogućnost sklada. U: Zakošek, N (ur) 5. Zagrebački ekonomksi forum (str. 19-34). Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert.
Puzić, S., Baranović, B., Doolan, K., Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2011) Istraživanje programskih pretpostavki te učeničkih, nastavničkih i ravnateljskih iskustava relevantnih za unaprjeđivanje mirovnog obrazovanja u osnovnim školama u Zenzerović Šloser, I. (ur.) Učiti za mir, Centar za mirovne studije, Zagreb, 51-132.
Znanstveni članci
Jokić, B. (2010). Pupils’ attitudes towards biology, chemistry and physics in Croatian elementary education: A story of differences, u Eilks, I. i  Ralle, B. (ur.): Contemporary Science Education – Implications from Science Education Research about Orientations, Strategies, Assessment, Aachen: Shaker, 231-237.
Marinović Jerolimov, D. i Jokić, B. (2010). Religion and Youth in Croatia, u G. Giordan (ed.) Annual Review of the Sociology of Religion „Volume 1: Youth and Religion“, Leiden: Brill, 307-328.
Jokić, B i Ristić Dedić, Z. (2010). Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva. Revija za socijalnu politiku 17 (3), 345-362.
Baranović, B., Jokić, B. i Doolan, K. (2007). Teaching history in a post-war social context – The Case of Croatian Danube region. Intercultural education. (18) 5, 455-471.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263910