Anđelina Svirčić Gotovac

Doc. dr. sc.

Anđelina Svirčić Gotovac

Viša znanstvena suradnica

Anđelina Svirčić Gotovac

Matični broj iz upisa znanstvenika:

269624

Naziv radnog mjesta:

viša znanstvena suradnica

Područje rada

sociologija prostora (urbana i ruralna sociologija)

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4922925
mob: +385 98 228777
fax: +385 1 4810263
svircic@idi.hr; angelinasg@gmail.com

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2016. Docentica na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2015. Viša znanstvena suradnica
2012. – 2018. Glavna i odgovorna urednica časopisa Sociologija i prostor, izdavač Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
2010. Znanstvena suradnica u stalnom radnom odnosu
2009. – Predaje na Šumarskom fakultetu (vanjska suradnica) na kolegiju “Sociologija urbanih i zaštićenih područja”, smjer Urbano Šumarstvo, 1. godina
2009. Doktorirala na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom “Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije: primjer Zagreba”.
2006. Magistrirala na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s temom “Sociološki aspekti mreže naselja zagrebačke regije”
2001. – 2003. Poslijediplomski studij sociologije na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2000. Znanstveni novak na projektu Selo u tranziciji
ŽIVOTOPIS

Istraživački projekti

2018. – 2019. Voditeljica bilateralnog projekta Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrom u suradnji s Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije iz Ljubljane
2017. – 2018. Voditeljica projekta Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti
2016. – 2018. Voditeljica projekta Kvaliteta života znanstvene populacije u Hrvatskoj, pri IDIZ-u pod financiranjem MZO kao programski projekti
2015. – 2016. Voditeljica bilateralnog projekta Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice kao sustava naselja u suradnji s Filozofskim fakultetom iz Nikšića, Sveučilišta Crna Gora (financiran od strane MZOS-a)
2014. – 2016. Voditeljica projekta Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja financiranog od strane MZOS-a
2007. – 2013. Akteri društvenih promjena u prostoru
2003. – 2006. Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije
2000. – 2002. Selo u tranziciji

Odabrana bibliografija

Svirčić Gotovac, Anđelina and Zlatar Gamberožić, Jelena (2020). Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“. Sociologija i prostor, 58 (1). pp. 5-31.
Svirčić Gotovac, A., Kerbler, B. (2019). From post-socialist to sustainable: The city of Ljubljana. Sustainability 11(7126): 1–16.
Svirčić Gotovac, A., Petrović, N., Krištofić, B. (2019). Radni i stambeni uvjeti znanstvenika u Hrvatskoj [Working and housing conditions among scientists in Croatia]. Revija za sociologiju [Croatian Sociological Review] 49(1): 61–91.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2018). (Ne)mogućnost održivog razvoja za male i srednje gradove u hrvatskom prostornom sustavu. U: Koga (p)održava održivi razvoj? Prinosi promišljanju održivosti ruralnih područja u Hrvatskoj, (Ur.) Bušljeta Tonković, A.; Holjevac, Ž.; Brlić, I.; Šimunić, N., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Zbornici, 95-107.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2016) Postsocijalistička transformacija Zagreba i Podgorice kao glavnih gradova. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 201-231.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2016) Uvod u komparaciju urbanih sustava glavnih gradova Zagreba i Podgorice. U: A. Svirčić Gotovac i Rade Šarović, ur. Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Biblioteka Znanost i društvo, 38. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, str. 7-23.
Svirčić Gotovac, Anđelina; Šarović, Rade (Ur.) (2016). Tranzicijska preobrazba glavnih gradova, Zagreba i Podgorice, kao sustava naselja. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Biblioteka Znanost i društvo, 38.
Zlatar Gamberožić, Jelena; Svirčić Gotovac, Anđelina (2016). Transformation of public space in Zagreb since 2000. U: Joãc Teixeira Lopes, Ray Hutchison, eds. Public spaces: times of crisis and change. Bingley: Emerald Group Publishing. Research in Urban Sociology, 15, str. 105-126.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2015). The Quality of Living in New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 13-45.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2015). New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb – Community Infrastructure. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 45-75.
Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2015). Novi Jelkovec ili Sopnica-Jelkovec kao primjer POS-ovog naselja. U: Svirčić Gotovac, A. i Zlatar, J. (Ur.). Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Posebna izdanja, 147-183.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2013) Housing Quality and Lost (Public) Space in Croatia. RealCorp 2013: Plannning Times. Schrenk, M.; Popovich, V.V.; Zeile , P.; Elisei, P. (eds). Rome: Tagungsband/Proceedings Real Corp, pp. 399-405.
Svirčić Gotovac, A.: Zlatar, J. (2012.) (Ur.). Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. (zbornik radova međunarodne konferencije)
Svirčić Gotovac, A. (2012). Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011). U: A. Svirčić Gotovac i J. Zlatar, ur. Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Biblioteka Znanost i društvo: knjiga 31., str. 11-29.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2011). Aspekti ugroženosti javnih prostora. U: Mjesto. Nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora kulture. Biblioteka Nova etnografija, Zagreb, ur. J. Čapo i V. Gulin Zrnić; 303-317.
Svirčić Gotovac, Anđelina (2010). Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na primjeru Zagreba. Sociologija i prostor, 48, 187 (2):197–221.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 46, 179 (1): 53-76.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Spasić, N. (Ur.) Održivi prostorni razvoj gradova. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 25-43.
Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnoga razvoja 45, 175 (1): 29-61.
Svirčić Gotovac, A. (2006). Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske. Sociologija sela, Vol. 44, 171 (1): 105-127.
Svirčić, A. (2002). Javni prostori u Zagrebu: primjer dvaju središnjih trgova. Sociologija sela, Vol. 40, 1/2 (155-156): 117-135.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269624