Josip Šabić

dr. sc.

Josip Šabić

asistent

josip sabic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

355256

Naziv radnog mjesta:

asistent

Područje rada:

psihologija obrazovanja, psihometrija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
josip@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2016. – Asistent (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2015. – 2016. Stručni savjetnik (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2011. – 2015. Voditelj Odsjeka za psihometriju (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2008. – 2011. Stručni suradnik (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2018. Doktor psihologije (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Naziv doktorskog rada: „Konfirmatorni pristup istraživanju rodnih razlika u uspješnosti rješavanja matematičkih zadataka
2014. Gostujući doktorski student (Educational Research & Development Group, KU Leuven) – 1 mjesec
2013. – 2014. Gostujući doktorski student (The Psychometrics Centre, University of Cambridge) – 3 mjeseca
2008. Profesor psihologije i diplomirani psiholog (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživački projekti

2016. – 2019. Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (Hrvatska zaklada za znanost)
2010. – 2011. Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2010. Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Odabrana bibliografija

Knjige
Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz kemije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Radovi u časopisima
Šabić, J. (2016). Understanding the Country’s Underachievement in International Assessment: Differential Item and Bundle Functioning Approach. CADMO, 24(1), 5-19.
Šabić, J. (2014). Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem u ispitu državne mature iz Hrvatskog jezika. Suvremena psihologija, 17(1), 21-33.
Ćurković, N., Šabić, J. i Buljan Culej, J. (2010). Lista za procjenu kvalitete zadataka. Suvremena psihologija, 13(2), 257-273.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=355256