Josip Šabić

dr. sc.

Josip Šabić

asistent

josip sabic

Matični broj iz upisa znanstvenika:

355256

Naziv radnog mjesta:

asistent

Područje rada:

psihologija obrazovanja, psihometrija

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4883551
fax: +385 1 4810263
josip@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2016. – Asistent (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2015. – 2016. Stručni savjetnik (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2011. – 2015. Voditelj Odsjeka za psihometriju (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2008. – 2011. Stručni suradnik (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2018. Doktor psihologije (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Naziv doktorskog rada: „Konfirmatorni pristup istraživanju rodnih razlika u uspješnosti rješavanja matematičkih zadataka
2014. Gostujući doktorski student (Educational Research & Development Group, KU Leuven) – 1 mjesec
2013. – 2014. Gostujući doktorski student (The Psychometrics Centre, University of Cambridge) – 3 mjeseca
2008. Profesor psihologije i diplomirani psiholog (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživački projekti

2017. – 2018. Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
2018. Primjena IKT-a u procesu učenja, poučavanja i vrednovanja u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj (Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET)
2016. – 2019. Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (Hrvatska zaklada za znanost)
2010. – 2011. Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
2010. Razvoj, standardizacija i psihometrijska validacija testova kognitivnih sposobnosti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

Odabrana bibliografija

Knjige
Jokić, B., Ristić Dedić, Z. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Ristić Dedić, Z. Jokić, B. i Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz kemije. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.
Poglavlja u knjigama
Šabić, J. (2019). Kompetencija učiti kako učiti u Hrvatskoj. U: V. Vizek Vidović i I. Marušić (ur.), Kompetencija učiti kako učiti: teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 31-53). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Šabić, J. (2019). Populacijska perspektiva – visokoškolski odabiri hrvatskih srednjoškolaca u razdoblju od 2010. do 2017. godine. U: Z. Ristić Dedić i B. Jokić (ur.), Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca (str. 136-185), Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
Radovi u časopisima
Šabić, J., Matić Bojić, J. i Marušić, I. (2020). Gimnazija ili četverogodišnja strukovna škola? Osobne i socijalne odrednice odabira vrste srednjoškolskog obrazovanja. Revija za sociologiju, 50(2), 139-159.
Puzić, S., Šabić, J. i Odak, I. (2020). Inozemstvo, Zagreb ili neki drugi grad u Hrvatskoj? Društveno porijeklo, racionalnost izbora i aspiracije srednjoškolaca prema mjestu studiranja. Revija za sociologiju, 50(2), 285-308.
Puzić, S., Odak, I. i Šabić, J. (2019). Educational outcomes and aspirations of upper secondary school students: The cultural capital and relative risk aversion perspectives. Sociologija, 61(3), 368-388.
Šabić, J. i Jokić, B. (2019). Elementary school pupils’ aspirations for higher education: the role of status attainment, blocked opportunities and school context. Educational studies, 1-17.
Šabić, J. (2016). Understanding the Country’s Underachievement in International Assessment: Differential Item and Bundle Functioning Approach. CADMO, 24(1), 5-19.
Šabić, J. (2014). Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem u ispitu državne mature iz Hrvatskog jezika. Suvremena psihologija, 17(1), 21-33.
Ćurković, N., Šabić, J. i Buljan Culej, J. (2010). Lista za procjenu kvalitete zadataka. Suvremena psihologija, 13(2), 257-273.
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=355256