Asistenti i stručni suradnici

Filip Fila

Magistrirao (2017.) sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te zatim (2019.) i interdisciplinarni studij International Master in Economy, State and Society (IMESS) na University College London (UCL) i Karlovom sveučilištu u Pragu. Zainteresiran je za europske studije, sociologiju znanja i znanosti, sociologiju religije te za teme koje se dotiču odnosa između društva i tehnologije.
filip@idi.hr

Marko Kovačić

Doktorirao je javne politike na Sveučilistu u Ljubljani, magistrirao političku znanost na Central European University u Budimpesti, a drugi magisterij, onaj iz javnih politika, stekao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje je i diplomirao politologiju.
Bavi se proučavanjem politika za mlade; političke participacije mladih, njihove političke kompetencije i rada s mladima.
marko@idi.hr

Stjepan Mateljan

Diplomirao je informacijske znanosti i pedagogiju na Filozofskom fakultet u Zagrebu. Potom je neko vrijeme radio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Doktorski je student informacijskih znanosti filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Zainteresiran je za dinamiku (društvenih) mreža, citatne mreže i scientometriju.
smateljan@idi.hr

Mirta Mornar

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2018. zaposlena je u Institutu za društvena istraživanja na radnom mjestu asistentice. Angažirana je na projektima institutskog Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja. Bavi se psihologijom obrazovanja, s naglaskom na socijalne i emocionalne aspekte školovanja.
mirta@idi.hr

Josip Šabić

Diplomirao je (2008.) i doktorirao psihologiju (2018.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. do 2016. radio je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na razvoju i konstrukciji ispita. Od 2016. godine zaposlen je u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se psihologijom obrazovanja i psihometrijom.
josip@idi.hr