Nikola Baketa

dr. sc.

Nikola Baketa

Poslijedoktorand

Matični broj iz upisa znanstvenika:

Naziv radnog mjesta:

poslijedoktorand

Područje rada:

građanski odgoj i obrazovanje, politike visokog obrazovanja, promjene javnih politika

Kontakt:

Frankopanska 22/I
10000 Zagreb
tel: +385 1 4828909
fax: +385 1 4810263
baketa@idi.hr

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2012. – 2017. Poslijediplomski doktorski studij Komparativna politika (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)
2011. Magisterij iz političkih znanosti – Komparativna politika(Central European University, Budimpešta)
2011. Magisterij iz političkih znanosti – Javne politike (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)
2010. Sveučilišni prvostupnik politologije (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti)

Istraživački projekti

2017. – danas Institut za društvena istraživanja – Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
2017. – 2019. Institut za društvena istraživanja – Support to better knowledge in youth policy
2016. – 2017. Portugal Entrepreneurship Education Platform – Youth Work and Social entrepreneurship
2016. – danas Institut za društvena istraživanja – Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: Horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja
2016. – danas Time for GOOD education? (GOOD Inicijativa, Forum za slobodu odgoja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)
2014. – 2016. GOOD Inicijativa – GOOD Initiative: Towards Civic Education in Schools.
2014. – 2016. Agencija za mobilnost i programe EU istraživački projekt – Evaluacija utjecaja Programa za cjeloživotno učenje na sudjelujuće obrazovne institucije.
2012. – 2015. NORGLOBAL istraživački projekt – European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans.
2009. – 2010. Fakultet političkih znanosti – Istraživanje stavova članova predstavničkih tijela o političkim dimenzijama invaliditeta i uključivanju osoba s različitim vrstama oštećenja u politički život.

Ostalo

2017. – danas Član Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije
2017. Asistent na ECPR Winter School in Methods and Techniques
2016. – danas Član Nacionalnog odbora za izvrsnost stručnog visokog školstva u okviru projekta PROCSEE
2016. – danas Predavač na kolegijima iz područja metodologije i građanskog odgoja i obrazovanja – Studiji o mladima za mlade.
2014. – 2015. Predavač na stručnim skupovima za učitelje i nastavnike njemačkog i engleskog jezika – Metode neformalnog učenja u nastavi građanskog odgoja.
2014. Vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Uvod u javne politike – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.
2014. Asistent za politike visokog obrazovanja – Institut za razvoj obrazovanja.
2013. – 2014. Zamjenik voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovna politika RH u europskom kontekstu – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.
2012. – 2014. Vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Europeizacija javnih politika – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti.