Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Institut za društvena istraživanja u Zagrebu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03, 77/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Institutu.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, s naznakom: pravo na pristup informacijama;
• na broj telefaksa: 01/4810263;
• elektroničkom poštom na: idiz@idi.hr ili
• donijeti osobno u tajništvo Instituta radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Usmeno postavljeni zahtjevi zaprimaju se radnim danom od 9:00 do 12:00 sati na telefon tajništva 01/4810264, kod službenika za informiranje.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/4810264.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 77/11)

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Dokumenti

Statut IDIZ-a

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Instituta

Etički kodeks IDIZ-a

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

Strategija razvoja Instituta za razdoblje 2008. – 2018.

Strateški plan Instituta za razdoblje 2016. – 2018.

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka

Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr

Javna nabava

Izjava o sukobu interesa:

Sukladno članku 76. st. 2. t. 1. i članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine broj 120/2016, javni naručitelj Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II, 10000 Zagreb, na svojim internetskim stranicama javno objavljuje:

Ravnateljica Instituta, predsjednik i članovi Upravnog vijeća i s njima povezane osobe u smislu članka 76. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) nisu u sukobu interesa, te nema gospodarskih subjekata s kojim Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)

Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Odluka o usvajanju i Plan javne nabave za 2014. godinu

Odluka o usvajanju i Plan javne nabave za 2015. godinu

Odluka o usvajanju i Plan javne nabave za 2016. godinu

Odluka o usvajanju i Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2019. godinu

Registar Ugovora javne nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

Programsko financiranje Instituta

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2012. godinu

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2013. godinu

Prilog 1. Obrazac za dostavu podataka za 2013. godinu

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2014. godinu

Prilog 1. Obrazac za dostavu podataka za 2014. godinu

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2015. godinu

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2016. godinu

Obrazac za programsko financiranje Instituta za 2017. godinu

Ugovor o programskom financiranju Instituta u 2019. godini

Fiskalna odgovornost

Pravilnik stvaranja ugovornih obveza

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja računa, provjere računa i pravovremenog plaćanja

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Uputa o izdavanju, obračunu i isplati putnih naloga

Procedura stvaranja obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave/Procedura stvaranja obveza za koje je potrebna procedura javne nabave

Procedura naplate prihoda

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsko razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Financijski izvještaji

Proračunska godina 2013.

Proračunska godina 2014.

Proračunska godina 2015.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2017. – detaljno

Proračunska godina 2018.

Proračunska godina 2019.

Strateški plan Instituta za 2013. – 2015.

Financijski plan Instituta za 2014. godinu

Financijski plan Instituta za 2015. godinu

Financijski plan Instituta za razdoblje I. – III. 2016. godinu (privremeno financiranje)

Financijski plan Instituta za 2016. godinu

Financijski plan Instituta za 2017. godinu

Izvještaj o radu Instituta za 2016. i Plan rada za 2017. godinu

Financijski plan Instituta za 2018. godinu

Financijski plan Instituta za 2019. godinu

Financijski plan Instituta za 2020. godinu

Napomena: financijski izvještaji su dostupni podnošenjem zahtjeva na pristup informacijama.

Elektronički identiteti

Procedura za informacijsko održavanje imenika