U izdanju Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljena je publikacija Novi horizonti strukovnoga obrazovanja. Riječ je o izvještaju vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe 24 nova strukovna kurikuluma u školskoj godini 2013./2014.

Matija Batur, Ines Elezović i Josip Šabić autori su Poglavlja 4: Rezultati anketnoga istraživanja učenika i nastavnika. U ovom poglavlju obrađene su sljedeće teme: 1. upoznatost nastavnika s novim strukovnim kurikulumima i različitim aspektima njihove provedbe, 2. stručna usavršavanja nastavnika i potpora sustava provedbi novih strukovnih kurikuluma, 3. zadovoljstvo nastavnika i učenika novim strukovnim kurikulumima, 4. usporedba novih strukovnih kurikuluma s programima koji su im prethodili, 5. stavovi nastavnika o uvođenju i provedbi novih strukovnih kurikuluma te 6. obilježja nastave prema novim strukovnim kurikulumima. Poglavlje završava zaključcima i preporukama za obrazovnu politiku.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/783/.