U sklopu Participacijskog programa UNESCO-a za 2012. – 2013. godinu, u Zagrebu je 26. i 27. studenog 2013. godine održana međunarodna znanstvena konferencija

Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: Istraživanja, prakse i politike

u organizaciji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Više o konferenciji: www.idi.hr/ywage.